Kennisbank

Met goed verzorgde pijnvrije voeten wordt lopen en bewegen een stuk makkelijker en plezieriger. Heeft u diabetes melitus, reumatische aandoeningen, vaataandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen of dermatologische aandoeningen? Dan hebben uw voeten extra aandacht nodig. Dit kan de medisch pedicure u bieden.

Bij een afgebroken nagel mist er een gedeelte of zelfs een groot deel van de nagel. Een teennagel kan afbreken door bijvoorbeeld het (langdurig) onder druk staan of stoten van de nagel of na een opgelopen trauma, waarbij er bijvoorbeeld een object op de teen is gevallen. Dit kan veel pijn veroorzaken en overlast geven bij het bewegen. Soms kan het nagelbed zijn aangetast waardoor er een bloeding ontstaat. Indien er sprake is van een bloeding onder de nagelplaat dan kan de nagel als gevolg hiervan loslaten of afbreken.

Beschrijving afgebroken nagel

Een afgebroken (of een gescheurde, gespleten nagel) kan bij iedereen voorkomen. Uw nagelbed bevat veel zenuwuiteinden, een afgebroken teennagel kan dus veel pijn doen en ongemak geven. Het groeien van nagels is een lang proces. Het huidgedeelte waar de nagel zat ondervindt tijdelijk geen druk van de nagel, daardoor kan deze wat omhoog komen. Uw nagel kan gaan ingroeien of zich ontwikkelen tot een stootnagel (een dikke, bolle, misvormde nagel). Het is raadzaam om uw nagel te laten repareren door een pedicure of medisch pedicure.

Symptomen afgebroken nagel

 • een breuk of scheur in de teennagel
 • een gedeelte van de teennagel mist

Oorzaak gescheurde nagel

Er zijn verschillende factoren die kunnen zorgen voor een gescheurde teennagel. Een harde klap kan een breuk in de nagel veroorzaken. Ook kan uw nagel ergens achter blijven haken waardoor deze splijt, scheurt of breekt. Het hebben van te lange nagels zorgt voor een groter kans op beschadiging.

Wat kunt u zelf doen

Probeer uw afgebroken teennagel niet zelf te behandelen. Doet u dit verkeerd, dan kunt u het probleem verergeren en kan de nagel gaan ontsteken. Ook geeft een onbehandelde afgebroken nagel een grote kans om te gaan ingroeien of het ontwikkelen van een stootnagel. Maak daarom een afspraak bij een pedicure of medisch pedicure van ProVoet.

Betreft uw afgebroken nagel enkel een klein hoekje waar u geen hinder van ondervindt? Dan is behandeling niet altijd nodig. Houd de nagel(groei) goed in de gaten. Wordt het rood of groeit de nagel niet goed door? Dan is het raadzaam om alsnog snel een afspraak te maken bij een pedicure of medisch pedicure.

Afgebroken nagel behandelen

Een afgebroken nagel kan goed worden behandeld door uw pedicure of medisch pedicure. Indien mogelijk kan de pedicure of medisch pedicure uw nagel repareren. Bij een nagelreparatie wordt een nagelprothese gezet. Dit is een techniek waarbij de natuurlijke nagel gedeeltelijk of volledig door een kunstnagel wordt vervangen. De nagel kan worden vervaardigd met gel, acryl of een combinatieproduct. De tijdelijke kunstnagel past goed bij uw natuurlijke nagels en is ook voor heren een passende oplossing. De kunstnagel zorgt ervoor dat de oorspronkelijk gevormde nagelwallen behouden blijven.

Wat zijn blaren?

Blaren (bulla) zijn een ophoping van vocht onder de bovenste huidlaag. De opperhuid is niet beschadigd, maar de ondergelegen huidlagen wel. Hierdoor ontstaat een blaas, welke zeer pijnlijk kan zijn.

Er zijn verschillende typen blaren te onderscheiden die door verschillende oorzaken kunnen ontstaan. Voorbeelden zijn: drukblaar, brandblaar en bloedblaar. Een drukblaar, welke ook wel wrijvingsblaar of waterblaar wordt genoemd, is de meest bekende en komt het vaakst voor. Een drukblaar kenmerkt zich doordat het vocht in het blaasje helder van kleur is.
Te veel wrijving kan onder andere ontstaan door slecht passend schoeisel en/of sokken of bijvoorbeeld ongetraind langdurig lopen. Blaren op de voet komen vaak voor bij sporters.

Blaren kunnen ontstaan door overmatige wrijving maar ook door medicatie of onderliggende aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus. In die situatie hoeft er geen sprake te zijn van druk of wrijving.

In dit artikel bespreken wij alleen blaren die zijn ontstaan door druk of wrijving. Krijgt u plotseling blaren zonder dat hier een aanwijsbare reden voor is, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw huisarts.

Een blaar kan onprettig aanvoelen, maar is over het algemeen niet gevaarlijk. Een uitzondering hierbij is als u diabetes mellitus heeft en blaren krijgt. In die situatie dient de blaar altijd door uw medisch pedicure te worden behandeld. Een blaar die stuk gaat, kan geïnfecteerd raken. Het is daarom aan te raden om de blaar niet zomaar door te prikken.

Beschrijving blaar op voet

Een blaar op of onder uw voet is de natuurlijke reactie van uw huid op overmatige wrijving. Als de huid vochtig is er een grotere kans op blaren. Eerst ontstaat er een rode plek. Als de wrijving blijft bestaan, ontstaat een holte met vocht. De onderste huidlaag is dan een soort ‘open wond’. Binnen 24 uur wordt er een nieuwe onderste huidlaag gevormd. een nieuw huidlaagje. Het is daarom belangrijk om de blaar de eerste 24 uur niet door te prikken, ter voorkoming van infectie en voor een snelle genezing. U kunt echter wel pijn en ongemak ervaren tijdens het lopen.

Brandblaren zijn in feite tweedegraads verbrandingen en mogen niet worden doorgeprikt. Bij het ontstaan van een brandblaar dient u contact op te nemen met uw huisarts.

Een bloedblaar is vaak de meest pijnlijke variant. Ook zijn ze moeilijk te behandelen. Het zijn in principe drukblaren, maar dan dieper. Ze gaan door een bloedvat heen, waardoor het blaasje gevuld wordt met bloed. Een bloedblaar mag nooit zelf doorgeprikt worden. Het risico op infectie is groot en de blaar kan ongecontroleerd gaan bloeden.

Symptomen

Een drukblaar op uw voet kenmerkt zich door:

 • pijnlijke rode plek/blaas op de voet (gevuld met helder vocht)
 • pijn bij bewegen of lopen door druk van uw schoen of sok
 • de blaar kan uit zichzelf kapot gaan, dan kan er vocht uitkomen

Oorzaken van blaren

Er zijn meerdere factoren te benoemen die (samen) zorgen voor het ontstaan van een blaar op uw voet. Wrijving, kou, hitte en vocht versnellen het proces. Daarnaast kunnen onderliggende aandoeningen of medicatie leiden tot het ontstaan van blaren.
Door het continu ‘schuren’ van de huid tegen een schoen of sok, ontstaat warmte. Deze temperatuurvariatie kan de verbinding van de huidlagen verzwakken waardoor holtes ontstaan die zich vocht vult, dit is een blaar.

In de zomer is uw voettemperatuur vaak hoger, vooral als uw schoenen slecht ventileren. Een warme huid heeft een grotere kans op blaren. Maar ook koude voeten hebben een vergrootte kans door een verminderde doorbloeding.

Oorzaken van wrijving

 • knellende of te ruime (sport)schoenen
 • niet goed passende (sport)sokken of een soknaad
 • zand of een steentje in uw (sport)schoen
 • voortdurend tegen elkaar wrijvende tenen
 • dragen van een schoenvorm die niet goed past bij de vorm van uw voet

Voorkomen van blaren op de voet

Voorkom het ontstaan van een blaar door goed passende schoenen en sokken (het liefst zonder naden) te dragen.

Sport u veel? Vooral in het begin van het seizoen treden blaren op. De huid van uw voeten is dan enige tijd niet aan druk of wrijving blootgesteld geweest. Neem vooral in deze periode beschermende voorzorgsmaatregelen. Dit doet u door de gevoelige huidgebieden af te plakken tijdens training en wedstrijden met bijvoorbeeld sporttape of medical tape. Let goed op dat de tape niet kan omkrullen. Om blaren te voorkomen moeten sportschoenen goed aansluiten.

Wandelt u veel of bent u een hardloper dan dient u voorzicht te zijn met het preventief tapen van de voeten. Door de lange afstanden worden uw voeten warm en u juist blaren krijgen door de tape. Goed passende sportschoenen en sportkousen zijn in deze belangrijk.

Behandeling van uw drukblaar

Een blaar hoeft niet altijd te worden behandeld. Heeft u geen last van de blaar dan is het beste om de huid intact te laten. De blaar zal dan vanzelf indrogen.

Maar wanneer u er veel last van ondervindt dan is een bezoek aan een pedicure of medisch pedicure aan te raden Bij aanhoudende pijnklachten als gevolg van de blaar kan er voor worden gekozen om de blaar open te maken. Dit mag alleen bij blaren die zijn ontstaan door overmatige wrijving en als er geen sprake is van een onderliggende aandoening. Om gevaar van infectie te voorkomen wordt het gebied rondom de blaar gedesinfecteerd. Vervolgens maakt de behandelaar met een steriel mesje een kleine opening en wordt het vocht met een steriel gaasje uit de blaar gedrukt. Het aanwezige vocht dient goed te worden verwijderd waardoor de blaar zal indrogen e nde huid zal herstellen. Om risico op infectie te voorkomen mag de losse huid niet worden verwijderd. Hierna dient de blaar dakpansgewijs afgeplakt te worden met huidvriendelijke materialen. De pijnklachten zullen hierna snel zijn verdwenen

Prik blaar niet zomaar door. Wilt u preventief wrijving voorkomen op gevoelige locaties, de druk en pijn van een blaar verlichten, bedek deze met een blarenpleister. Blarenpleisters zijn te koop bij vrijwel iedere supermarkt of drogisterij. Blarenpleister werken preventief en dienen niet meer te worden gebruikt als de blaar al aanwezig is. Een blarenpleister mag niet worden gebruikt bij risicovoeten.

Verzorging van uw bloedblaar

Als uw bloedblaar voldoende kans krijgt geneest deze vanzelf. Hieronder staan een aantal tips:

 • Verkoelen: Houd de plek onder koud water of leg er een theedoek met een ijspakking op. Koeling van de bloedblaar bevordert de genezing niet, maar verlicht wel enigszins de pijn
 • Druk: Door druk te leggen op de bloedblaar neemt de zwelling af. Er kan dan geen bloed meer uit het bloedvat lekken, en niet opzwellen. Druk kunt u toepassen door bijvoorbeeld een drukverband of door met de handpalm op de plek te duwen
 • Verband: Leg minstens iedere dag een schoon verband aan of plak er een schone pleister op. Indien nodig kunt u dit vaker doen

Sporters kunnen voor (preventieve) behandeling en advies terecht bij de medisch pedicure sport van ProVoet. Heeft u risicovoeten? Maak dan voor het behandelen van uw blaren een afspraak met de medisch pedicure.

Wat is een blauwe nagel (Trauma nagel)?

Een blauwe teennagel ontstaat door een bloeduitstorting tussen de nagel en het nagelbed. Oorzaken kunnen verschillend zijn, bijvoorbeeld een klap of stoot op de teennagel, een verkeerd geplaatste nagelbeugel of prothese, nagelloslating of een nagel-operatie. Een blauwe nagel kan echter ook ontstaan door druk in de schoenen of kousen. Bij personen die anti-stollingsmiddelen gebruiken kan een blauwe nagel zelfs ontstaan na hele lichte druk.  Doordat de verbinding tussen nagelbed en nagel is verbroken, is de kans groot dat de blauwe nagel er in zijn geheel af zal gaan. Het groeien van een nieuwe nagel duurt bijna een jaar en tijdens de groei kunnen er problemen ontstaan. Dit is afhankelijk in hoeverre de oude nagel nog aanwezig is. Als er geen nagel meer aanwezig is dan ligt het nagelbed bloot. Dit kan zeer pijnlijk zijn. Doordat er geen druk van de nagel meer is op het nagelbed, komt de huid iets omhoog. Dit zorgt dat de nieuwe nagel er niet makkelijk overheen kan groeien. De nagel groeit dan in of groeit niet meer vooruit. Hierdoor ontstaat een dikke (bolle) misvormde nagel. Gevolgen kunnen een ingegroeide nagel of een stootnagel zijn. Ook uw teentop kan iets omhoog komen doordat er geen tegendruk meer is van uw nagel.

Beschrijving blauwe teennagel

Een blauwe teennagel kan zijn ontstaan door een trauma zoals het vallen van een gewicht op de teen is of doordat u te kleine schoenen droeg. Een traumanagel gaat niet altijd gepaard met pijn. Wanneer dit wel het geval is, zal tijdens de eerste uren de pijn verergeren door het ophopende bloed tussen de nagel en het nagelbed. De druk kan worden opgeheven door een gaatje te boren in de nagel. Dit is pijnloos en u kunt dit laten uitvoeren door een pedicure of medisch pedicure.

Gebruikt u anti-stollingsmiddelen dan is de kans op een bloeding onder uw teennagel ook aanwezig bij hele lichte druk. Heeft u sensibele neuropathie dan is de kans groot dat u geen pijn voelt bij het ontstaan van een blauwe nagel. Het is daarom belangrijk om dagelijks uw voeten te controleren op oneffenheden. Heeft u een blauwe nagel laat dit dan altijd controleren door uw medisch pedicure.

Als het bloed stolt dan kan de nagel meerdere verkleuringen geven zoals rood, blauw en/of zwart. Zie u een andere verkleuring in uw nagelplaat en is de oorzaak onbekend? Laat dit dan altijd controleren door een pedicure of medisch pedicure of door uw huisarts.

Een blauwe nagel kan aan iedere teen voorkomen maar ontstaat vaak aan de grote teen en komt veel voor onder sporters. De gevolgen van een blauwe nagel zijn goed te behandelen. Het kan echter een jaar duren voor de nagel opnieuw goed uitgroeit. Soms herstelt een nagel helemaal niet meer of vormt er een stootnagel of groeit de nagel in. Lees meer hierover in onze onderwerpen Stootnagel en Ingroeiende nagel.

Symptomen blauwe nagel

 • blauwe nagels, die soms beschadigd zijn
 • kan zeer pijnlijk zijn
 • loslaten van de nagel (na verloop van tijd)

Oorzaken blauwe teennagel

Blauwe nagels kunnen door veel verschillende dingen veroorzaakt worden. Denk aan het stoten van de nagel tegen de tafelpoot of het vallen van een object op uw tenen.

Blauwe teennagels komen veel voor bij sporters, met name bij sporten waarbij men abrupt stopt, zoals bijvoorbeeld bij tennis, waardoor de tenen tegen de schoenen stoten. Sporten met veel balcontact zoals voetbal en hockey zijn ook aanleiding tot blauwe nagels. Zoals bijvoorbeeld bij tennis, voetbal, hockey. Wandelaars die veel lopen in heuvelachtig gebied zullen vaak blauwe teennagels krijgen. Dit komt omdat bij het naar beneden gaan van de heuvel uw voet naar voren schuift in de schoen. Als dit meerdere keren is gebeurt dan zal er een bloedvaatje springen.

Het is zowel voor sporters als voor niet-sporters uitermate belangrijk om de juiste schoenmaat en kousen te dragen.

Wat kunt u zelf doen tegen blauwe teennagels

Blauwe nagels kunt u niet altijd voorkomen maar u kunt er wel op letten dat u een goed passende schoen en kous draagt. Sport u veel en/of heeft u last van blauwe nagels? Bezoek dan eens een medisch pedicure sport van ProVoet. Blauwe teennagels komen veel voor onder sporters. De medisch pedicure sport zal uw voeten opmeten en kijken naar uw schoenen. Soms kan een kleine aanpassing zoals een andere vetering  of het dragen van een hulpmiddel over uw teen voorkomen dat u problemen krijgt.

Ook voor niet-sporters is het belangrijk om de juiste schoenmaat te dragen. Uw tenen moeten in de lengte en hoogte voldoende ruimte hebben om druk te voorkomen.

Blauwe nagel behandelen

Indien een blauwe nagel recent is ontstaan kan de pedicure of medisch pedicure een gaatje in uw nagelplaat boren om de druk weg te nemen. Dit is een pijnloze handeling waarna u direct verlichting zult merken.
Een medisch pedicure kan met verschillende technieken de nagel begeleiden tot normale groei. Zij kan bijvoorbeeld een nagelbeugel plaatsen om de groei van uw nagel te reguleren of een prothesenagel plaatsen. Een pedicure die hiervoor bijscholing heeft gevolgd kan deze technieken ook uitvoeren. Het opnieuw laten aangroeien van een teennagel is een langdurig proces. Het is belangrijk om gedurende dit proces regelmatig de nagel te laten behandelen.. Dit ter voorkoming van het ontwikkelen van een stootnagel of ingroeiende nagel.

Wat is een doorgezakte voet?

Zoals de naam al aangeeft is een platvoet een voet waarbij de gehele voetzool de grond raakt. In de meeste situaties raakt de voet alleen de grond met de hiel, buitenste voetrand, voorvoet en tenen. De hiel is als het ware naar buiten gekanteld. In sommige situaties raakt de volledige voetzool de grond. Dit kan van nature zijn en hoeft geen problemen te geven. In sommige situaties veroorzaakt deze stand van de voet vermoeidheid in de voet of zelfs pijnklachten.

Beschrijving

Bij een platvoet zijn de lengtebogen van de voet doorgezakt. Hierdoor is geen natuurlijke voetboog aanwezig en zal de gehele voetzool de grond raken. Normaliter is de binnenste lengteboog van de voet langer dan de buitenste lengteboog. Als deze lengtebogen gaan doorzakken – als gevolg van degeneratie – zal de binnenkant van de voet langer worden dan de buitenkant. We onderscheiden twee typen platvoeten; de soepele platvoet (hierbij neemt de voet gedurende het zitten of op de tenen staan een normale vorm aan) of een stijve/contracte platvoet (hierbij is de voet altijd volledig plat, ongeacht lichaamsstand).

Symptomen

In de meeste gevallen geven soepele platvoeten weinig tot geen klachten. Mogelijk wijkt de afwikkeling van uw voet af tijdens het lopen. Stijve platvoeten geven vaak klachten zoals pijnuitstralingen naar de enkel, het been en/of de knie. Stijve platvoeten zijn een aangeboren afwijking en worden meestal al in de kindertijd vastgesteld.

Oorzaken van platvoeten

Stijve platvoeten zijn dikwijls aangeboren. Na de geboorte wordt dit al vrij snel herkend. Vergroeide botten in de voet zijn meestal de oorzaak van stijve platvoeten.

Soepele platvoeten zijn een normaal verschijnsel bij kinderen. Tussen het zevende en tiende levensjaar neemt de voetboog zijn natuurlijke vorm aan en verdwijnt de platvoet. Bij adolescenten kan een verkeerde beenstand of een te korte kuitspier soepele platvoeten veroorzaken.

Aandoeningen of ziektes die platvoeten veroorzaken zijn: reumatoide artritis, artrose, een verhoogde spiertonus of niet goed functionerende voetpezen. Ook door overgewicht of een opgelopen trauma kan een platvoet ontstaan.

Wat kunt u zelf doen

In de meeste gevallen geeft een platvoet geen klachten waarvoor speciale maatregelen nodig zijn. Wel kan u eerder eelt aan buitenzijde van de kleine tenen krijgen Het is belangrijk dat u adequaat schoeisel draagt. De ProVoet pedicure/medisch pedicure kan u adviseren welke schoenen voor u het meest geschikt zijn.

Platvoeten behandeling

Bezoek uw huisarts indien uw platvoet pijn veroorzaakt. Uw huisarts kan vaststellen of uw klachten worden veroorzaakt door een soepele of een stijve platvoet. Speciale schoenen zijn niet nodig.
Omdat platvoeten kunnen leiden tot problemen aan de huid en nagels van uw voeten is het verstandig om regelmatig een bezoek te brengen aan de pedicure of medisch pedicure van ProVoet. Zij kan u nuttige tips geven over het type schoen dat het meest geschikt is voor uw voeten.

Heeft u risicovoeten? Maak dan een afspraak met een medisch pedicure.

Wat zijn droge voeten?

Een droge huid ontstaat door een vermindering van de talgklierfunctie. Bij (extreem) droge voeten is de huid ruw en kan deze mogelijk schilferig en gevoelig zijn. De droge huid kan jeuken, trekken, is gespannen en extra kwetsbaar op plekken waar grote kans is op vouwen en kloven.
Iedereen kan droge voeten krijgen. Wel hebben senioren en mensen met een medische aandoening, zoals diabetes mellitus, reumatische aandoeningen of huidaandoeningen een grotere kans om een droge huid te krijgen.

Er kunnen meerdere oorzaken zijn waardoor u een droge huid krijgt. Zo kan bij personen met een achterliggende aandoening een droge huid een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een verminderde doorbloeding of verlies van het gevoel in uw voeten. Een droge huid kan echter ook erfelijk bepaald zijn. Daarnaast kunnen weersomstandigheden van invloed zijn op uw huid.

Beschrijving (extreem) droge voeten

De huid van onze voeten is anders van structuur in vergelijking met de rest van ons lichaam. Het hebben van droge voeten is dan ook een veelvoorkomend probleem. Circa 1 op de 3 mensen heeft er last van. Op hogere leeftijd is dit zelfs 60%. Dit komt doordat de huid naarmate we ouder worden steeds minder collageen en elastine aanmaakt. Het vochtgehalte in de huid neemt af waardoor de huid van de voeten steeds droger wordt.

Wanneer u uw droge voeten niet behandeld, kunt u last krijgen van een ruwe huid, pijnklachten, oneffenheden in uw huid of kloven. Naast dat u dit wellicht onaantrekkelijk vindt, zijn uw droge voeten ook kwetsbaarder dan voeten met een goed gehydrateerde huid. U heeft grotere kans op het ontstaan van (open) kloven en bent minder beschermd tegen bacteriën.

Heeft u een verlaagde weerstand als gevolg van een achterliggende aandoening zoals diabetes mellitus of een reumatische aandoening? Dan is het extra belangrijk uw droge voeten goed te verzorgen. Een ProVoet pedicure of medisch pedicure kan uw voeten behandelen en tips geven. Bij risicovoeten zoals diabetes mellitus, reumatische aandoeningen, kanker, vaatlijden, neurologische aandoeningen of dermatologische aandoeningen dient u een afspraak te maken met een medisch pedicure. Een ProVoet pedicure met aantekening Diabetische Voet en/of Reumatische voet mag eveneens de voeten van personen met diabetes mellitus of reumatische aandoeningen behandelingen. Indien noodzakelijk kan de pedicure of medisch pedicure u doorverwijzen naar de volgende discipline.

Symptomen droge voeten

Bij een droge huid van uw voeten kunt u last hebben van de volgende symptomen:

 • roodheid en/of jeuk
 • ruwe huid
 • barsten en/of scheuren
 • eeltvorming en/of kloven
 • toename van het probleem door temperatuurswisselingen

Oorzaken droge voeten

Er zijn verscheidende factoren die kunnen leiden tot droge voeten, waaronder:

 • het wassen van de voeten met (uitdrogende) zeep
 • slecht afdrogen van de voeten
 • niet regelmatig insmeren van de voeten
 • temperatuurswisselingen
 • het niet dragen van kousen/sokken in de schoenen
 • eczeem, psoriasis en andere huidaandoeningen die de huid uitdrogen
 • medische condities, zoals diabetes mellitus of reumatische aandoeningen
 • het hebben van kanker of de behandeling tegen kanker
 • leeftijd
 • overgewicht (door extra druk op de voeten, met name op de hielen kan de huid sneller droog worden)

Wat kunt u zelf doen

 • Uw voeten intensief hydrateren
  Smeer na het douchen/badderen en iedere dag voor het slapen gaan uw voeten royaal in met een voetencrème. Breng de crème aan op de hele voet en masseer deze zorgvuldig in. Smeer de crème nooit tussen uw tenen Gebruik bij voorkeur een crème met een laag ureum gehalte.
 • Behandel eventuele kloven
  Gebruik een speciale klovencrème. Helpt dit niet voldoende? Laat uw voetkloven dan behandelen door uw pedicure of medisch pedicure .
 • Scrubben en eelt verwijderen
  Het één keer in de week scrubben van uw voeten helpt de harde en dode huidcellen te verwijderen. U kunt alvorens het scrubben uw voeten weken in lauw en zeepvrij water om de huid te verzachten. Breng na het scrubben een hydraterende voetcrème aan. Heeft diabetes mellitus, reumatische aandoening, dermatologische aandoening, vaatlijden, kanker of een neurologische aandoening dan mag u de huid niet scrubben en geen voetbaden gebruiken.
 • Katoenen sokken dragen
  Katoen laat de huid van uw voeten beter ademen. Trek iedere dag schone sokken aan.
 • Voldoende water drinken

Droge voeten behandelen

Wanneer u droge voeten heeft zal uw pedicure of medisch pedicure de droge schilfertjes, die vaak harde randjes hebben, verwijderen. Bij een pedicure en medisch pedicure die ook cosmetische behandelingen geeft kan een ontspannende scrub- en/of peeling behandeling ervoor zorgen dat uw huid weer zacht aanvoelt. De dode huidcellen worden verwijderd, waardoor de aanmaak van nieuwe huidcellen wordt gestimuleerd en verzorgende producten beter worden opgenomen. Naast dat dit ontspannend is, is dit ook goed voor de doorbloeding van uw voeten.

Daarnaast kan bij een cosmetische behandeling een masker en/of pakking uw voeten een extra hydraterende boost geven. Dit voedt uw huid intensief en zorgt voor een grondig herstel. Uw voeten worden bij de behandeling ingepakt zodat het masker extra goed intrekt. De actieve ingrediënten worden zo doeltreffend opgenomen en de afvalstro­men worden afgevoerd. Een masker werkt snel en geeft de voedende werking die uw droge voeten nodig hebben.

Dergelijke behandelingen worden niet door iedere pedicure en medisch pedicure gegeven en als u risicovoeten heeft mag de behandeling mogelijk niet worden uitgevoerd.

De pedicure of medisch pedicure zal het eelt van uw voeten verwijderen en uw voeten na de behandeling goed insmeren met een hydraterende crème die geschikt is voor uw huidtype.

Dwangnagel

Een dwangnagel wordt ook wel een nijnagel genoemd. In wezen is een dwangnagel niets anders dan een stukje nagel dat aan de zijkant van de nagel meegroeit. Dit nagelstukje kan in een afwijkende richting groeien waardoor het hinder geeft of kan gaan ontsteken. Het kan soms ook een inscheuring van de verharde huid langs de nagelriem zijn. Een dwangnagel kan aangeboren zijn, maar ook een opgelopen trauma bijvoorbeeld door een klap of stoot kan de oorzaak zijn. Ook kan een dwangnagel ontstaan na een operatie aan de nagel. Een dwangnagel komt meestal voor aan de buitenkant van de nagel aan de kleine teen.

Wat is een dwangnagel (nijnagel)?

Bij teennagels ontstaat een dwangnagel geregeld aan de buitenkant van de kleine teennagel. De huid en de nagelriem zijn daar vaak droog. Dat gecombineerd met druk van uw schoen kan zorgen voor een kleine beschadiging, met als gevolg een verstoring in de groei van de teennagel; een dwang of nijnagel.

Ondanks dat een dwangnagel vaak erg klein en niet ernstig is, kan het wel een behoorlijk ‘irritant stukje nagel’ zijn. De nijnagel kan bijvoorbeeld aan uw sok blijven haken. De huid van de nagelomgeving kan hierdoor verder uitscheuren, wat pijnlijk is. Deze inscheuring kan daarbij ook voor nieuwe dwangnagels zorgen. Een dwangnagel kan ook ontstoken raken. In het ergste geval kan hierdoor koorts en zwelling optreden. Een dwangnagel kan eenvoudig worden behandeld door de pedicure of medisch pedicure. Het wegfrezen van het stukje nagel is meestal voldoende.

Symptomen van een dwangnagel

 • klein stukje nagel dat naast de reguliere nagel groeit
 • inscheuring van de verharde huid naast uw nagel

Oorzaken van een dwangnagel

Er zijn meerdere oorzaken voor het ontwikkelen van een dwangnagel. Dit kan door beschadiging van de nagelwortel door een klap of stoot, waardoor een verstoorde groei ontstaat. In enkele gevallen komt een dwangnagel ook voor als gevolg van een operatie aan de nagel (bijvoorbeeld aan een ingegroeide nagel). Maar een dergelijke nagel kan zoals eerder genoemd ook aangeboren zijn.

Wat kunt u zelf doen

Probeer nooit het ‘extra’ nagelstukje uit de huid te trekken. Hiermee beschadigt u de nagelwortel en verergert u het probleem. Een pedicure of medisch pedicure van ProVoet kan op verschillende manieren uw nagel eenvoudig, snel en pijnloos behandelen.

Dwangnagel verwijderen of behandelen?

Uw pedicure of medisch pedicure zal het extra stukje nagelgroei machinaal behandelen zodat er geen drukpunt of pijn ontstaat en u niet meer blijft haken achter uw sok. In sommige gevallen kan regelmatige behandeling nodig zijn. Maar uw voetprobleem kan ook na een eenmalige behandeling wegblijven.

Heeft u risicovoeten? Laat u dwangnagel dan behandelen door een medisch pedicure.

Wat is eelt?

Eelt is een plaatselijke verdikking van de bovenlaag van uw huid (ook wel de opperlaag). Het ontstaat van nature op plekken waar de huid last heeft van druk en wrijving. Onder de voet is vaak een dun laagje eelt aanwezig dat ter bescherming van de huid dient. Dit noemen we fysiologisch eelt. In sommige situaties blijft de hoornlaag verdikken waardoor er pijnklachten kunnen ontstaan. Dan is er sprake van overmatig ofwel pathologisch eelt. Het is dan ook van belang om te zorgen dat dit eelt regelmatig door de pedicure of medisch pedicure wordt verwijderd.

Beschrijving eelt op de voet

Eelt is geelachtig van kleur. Het komt voor op de bal van de voet, de hiel en/of op, onder, aan of tussen uw tenen. Eelt kan ook aan de zijkant van uw voetzool ontstaan. U kunt er veel last van hebben. Het zorgt bijvoorbeeld voor een vermoeidheidsgevoel en/of pijn aan uw voeten. Eelt kan leiden tot likdoorns of kloven. Ook kunt u het gewoon storende, onaantrekkelijke gele plekken vinden. Dan kunt u dit hardnekkige eelt eenvoudig door een pedicure of medisch pedicure laten verwijderen. Het is beter om dit door een professional te laten doen, dan zelf aan de gang te gaan met een eeltvijl. Een soepele en gezonde huid is van groot belang voor uw voeten, de pedicure en medisch pedicure van ProVoet kan u hierover adviseren.

Pathologisch eelt ontstaat door overmatige druk van buitenaf. Dit kan bijvoorbeeld bij niet goed passende schoenen of kousen of bij veranderde stand van de voeten. Ook personen met buitensporige transpiratie kunnen extra eeltvorming ontwikkelen.

Wanneer eeltplekken blijven zitten en zich op een hele kleine plek concentreren, dan kan er sprake zijn van een likdoorn. Wordt eelt erg dik en droog dan kunnen er kloven ontstaan. Meer weten over likdoorns of kloven? Lees dan onze onderwerpen: likdoorn op de voet of kloven in de voet.

Symptomen van eeltvorming op de voet

Meestal is eelt verhard en geel van kleur. De plek waar het zich bevindt, is verdikt en kan ruw aanvoelen.

Oorzaken eeltvorming

Door veel wrijving of druk op één gebied van uw voet, worden er meer huidcellen aangemaakt dan er aan de oppervlakte afsterven. Zo ontstaat er een eeltlaag.

Oorzaken van verhoogde druk zijn onder meer overgewicht, een verkeerde stand van de voeten en/of tenen en slecht passende sokken en/of schoenen. Ook het lopen op schoenen met hoge hakken zorgt voor een onnatuurlijke stand van uw voeten, hierdoor kan er op uw voorvoet  eelt ontstaan.

Bij sommige mensen vormt er meer eelt dan bij anderen. Heeft u een droge huid, dan heeft u over het algemeen sneller kans op eelt. Door een verminderde talgproductie hebben vooral oudere mensen vaak een droge huid – en dus ook eelt. Ook extreme zweetvoeten of een afwijkende stand van de voeten vergroten de kans op eeltvorming.

Wat kunt u zelf doen aan eelt voeten?

Eelt kunt u nooit helemaal voorkomen. Uw voeten hebben namelijk altijd een klein beetje eelt nodig om de huid te beschermen. Echter kunt u wel proberen om uw huid soepel te houden. Droog na het wassen (het liefst met warm water) uw voeten goed af. Zorg hierbij dat u met name tussen de tenen goed droogt. Door dagelijks uw voeten in te smeren met een voetencrème wordt uw huid goed verzorgd en blijft deze soepel. Gebruik daarbij een verzorgend product, liefst speciaal voor voeten. Een voetencrème mag nooit tussen de tenen worden gesmeerd. Zo blijven uw voeten lekker zacht, voorkomt u pijnlijke kloven en zien uw voeten er verzorgd en netjes uit.

Eelt verwijderen of weghalen?

Heeft u last van overmatige eeltvorming? Dan adviseren wij een ProVoet pedicure of medisch pedicure te bezoeken. De pedicure helpt u niet alleen om het hardnekkig eelt weg te halen, maar helpt ook om eventuele likdoorns te behandelen. Daarnaast kan de pedicure de oorzaken van uw eeltvorming achterhalen en preventieve maatregelen adviseren.

Heeft uw risicovoeten bijvoorbeeld als gevolg van diabetes mellitus, reuma, kanker, vaatlijden, neurologische of dermatologische aandoeningen? Dan is het verstandig om een medisch pedicure te bezoeken.

Wat is een Hallux Valgus (scheefstand grote teen)?

Een scheefstand naar buiten (adductie) van de grote teen noemen we een hallux valgus. Door dit naar buiten groeien van de grote teen kunnen de naastgelegen tenen in de verdrukking komen en zelfs omhoog worden geduwd. Bij een hallux valgus heeft er een ontwrichting plaatsgevonden tussen het eerste middenvoetsbeen en de grote teen. Als gevolg hiervan kan er een knobbel ontstaan op dit gewricht. Deze knobbel kan zeer pijnlijk zijn en in ernstige situaties ontsteken. Dan is er sprake van een bunion, een geïrriteerde of ontstoken zwelling aan de basis van de grote teen.

Beschrijving hallux valgus

ontwrichting tussen het eerste middenvoetsbeen en de grote teen. Bij een ernstige hallux valgus kan er een knobbel ontstaan op het gewricht tussen het eerste middenvoetsbeen en de grote teen. Deze knobbel kan zeer pijnlijk zijn en zelfs ontsteken. Er zal verstijving optreden in de gewrichten van de grote teen en de afwikkeling van de voet zal veranderen. Er zijn meerdere gradaties van een hallux valgus van beginnend tot ernstig.

Symptomen

 • scheefstand naar buitenzijde van de grote teen
 • naar binnen zakken van het 1e middenvoetsbeen
 • knobbel op gewricht 1e middenvoetsbeen en grote teen
 • verstijven grote teen
 • omhoog komen van naastgelegen tenen (grote teen kruipt als het ware onder de 2e teen)
 • eelt of likdoorns op knobbel
 • ontsteking aan knobbel
 • verdikte nagel grote teen
 • ingroeiende nagel grote teen
 • eelt op onderzijde grote teen
 • eelt op bovenzijde 2e teen

Oorzaken

Er zijn meerder oorzaken waardoor een hallux valgus kan ontstaan. De belangrijkste oorzaak is dat de pezen en spieren van de voet de middenvoetsbeenderen niet meer in stand houden. Hierdoor gaan deze uit elkaar staan en zal het 1e middenvoetsbeen naar binnen (abductie) zakken. Als gevolg hiervan zal de grote teen naar buiten (adductie) gaan staan. In sommige situaties gaat de grote teen ook naar binnen staan. Dan is er sprake van een hallux varus. De stand van de voet kan leiden tot een hallux valgus. Bij spreidvoet zien we vaak een hallux valgus. Reumatische aandoeningen kunnen eveneens leiden tot een hallux valgus. Een hallux valgus kan erfelijk zijn en bij meerdere personen binnen een familie voorkomen. Overgewicht kan een hallux valgus veroorzaken. Een hallux valgus komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Wat kunt u zelf doen

Een beginnende hallux valgus kan soms conservatief worden behandeld.
Een hallux valgus geeft altijd druk in de schoenen. Het is daarom belangrijk dat u de juiste schoenen draagt. Schoenen die iets afvoerend staan aan de voorzijde kunnen geschikt zijn. Uw pedicure of medisch pedicure van ProVoet kan u adviseren.

Hallux valgus behandelen

Bij een beginnende hallux valgus kan het soms helpen om een nachtspalk te dragen. Tijdens de nacht wordt uw grote teen dan in een rechte stand gedwongen. Echter overdag zal de grote teen weer in de scheefstand gaan staan. De zwaartekracht van de grote teen is sterk en deze blijft niet recht staan zonder hulpmiddelen.

Uw pedicure of medisch pedicure kan u adviseren over (al dan niet aangemeten) hulpmiddelen welke u overdag in de schoenen kunt dragen om overmatige druk te voorkomen. Corrigerende steunzolen kunnen helpen om pijnklachten te voorkomen. Soms zijn orthopedische schoenen nodig. Wanneer conservatieve behandelingen niet afdoende zijn kan een operatie worden overwogen. Bespreek uw voetproblemen met uw huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een orthopedisch chirurg. Eventueel kan er een operatie plaatsvinden.

Bij een hallux valugs ontstaan vaak eelt, likdoorns en nagelproblemen. De ProVoet pedicure en medisch pedicure kan deze voor u behandelen.

Heeft u risicovoeten? Maak dan voor de behandeling van uw hallux valgus een afspraak met de medisch pedicure.

Wat is hielspoor?

Hielspoor geeft in de meeste gevallen een vlammende, felle pijn onder de hiel na (langdurige) inactiviteit en wordt veroorzaakt door irritatie van het peesblad onder uw voet. Bij de meeste mensen verdwijn de pijn van deze aandoening door rust te nemen.

Beschrijving hielspoor

Onder de voet loopt een peesplaat. Dit is een pees van de hiel tot de tenen. Tijdens het lopen wordt deze peesplaat constant uitgerekt en komt de aanhechting bij het hielbot onder druk te staan. Dit kan irritatie geven aan het botvlies, met als mogelijk gevolg een ontsteking. Door deze ontsteking ontstaat een stukje verkalking aan het bot. Dit noemen we hielspoor. Het hielspoor zelf is niet ontstoken, er is een irritatie of ontsteking aan het peesblad. Echter door de enorme druk op het peesblad gaat het hielspoor irriteren waardoor u pijnklachten krijgt onder uw hiel.

Symptomen hielspoor

Hielspoor geeft, met name in de ochtend bij het opstaan, pijn en stijfheid onder de hiel. Deze pijnklachten nemen af na de eerste stappen. Dezelfde klachten zijn er tevens bij lang staan en lopen. Een typisch hielspoorsymptoom is hielpijn bij het autorijden.

Oorzaken hielspoor

Overbelasting van de voet is een belangrijke oorzaak van hielspoor. Denk hierbij aan veelvuldig, wandelen, hardlopen en springen. Ook zwaarlijvigheid draagt bij aan het ontstaan van hielspoor. De stand van de voeten kan bovendien aanleiding zijn tot overbelasting. Denk hierbij aan overpronatie (doorzakken van de mediale voetboog) en een verkorte kuitspier.

Wat kunt u zelf doen aan hielspoor

U kunt zelf verschillende maatregelen nemen om de pijnklachten te verminderen. Neem voldoende rust en koel de zwelling op uw hiel. Vraag uw ProVoet pedicure of medisch pedicure gerust om tips. Zij kan u helpen met een hielspoor behandeling. Zij kan uw schoenen controleren, schoenadvies geven en in sommige situaties een verzachtende inlay in uw schoenen aanbrengen. Indien noodzakelijk zal zij u doorverwijzen naar de volgende discipline. Een fysiotherapeut kan met verschillende therapievormen de pijnklachten behandelen. Een podotherapeut kan een zool maken met een uitsparing onder uw hiel.

Hielspoor behandeling

Bent u niet voldoende gebaat bij het nemen van rust en het dragen van steunzolen? Bespreek deze problemen met uw huisarts. Bij ernstige gevallen kan er een operatie plaatsvinden.

Wat is huidschimmel op de voet?

Veel mensen hebben last van voetschimmel. Dit wordt ook wel huidschimmel aan de voet of zwemmerseczeem genoemd. Verreweg de meeste mensen hebben last van schimmel tussen de tenen. Heeft u last van een schimmelinfectie aan uw voeten en blijft u er voor langere tijd mee rondlopen? Dan kan de schimmel tussen de tenen zich ook uitbreiden naar schimmel op de voetzool. De medische benaming van deze aandoening is dermatomycose of tinea pedis.

Beschrijving schimmelinfectie van de voet

Een schimmelinfectie op uw voetzool en/of tussen de tenen kan jeuken en pijn veroorzaken. Het wordt gekenmerkt door schilfers, een rode huid op de voetzool welke soms sterk begrensd kan zijn en een witte uitslag tussen de tenen waarbij fissuren (scheurtjes) kunnen ontstaan. Een schimmelinfectie is te behandelen. Echter is het nog beter om voetschimmel te voorkomen door bijvoorbeeld niet op blote voeten te lopen in openbare ruimten als zwembaden en sauna’s.  Ook kunt u voetschimmel voorkomen door uw voeten na het wassen goed af te drogen.

Symptomen van voetschimmel

Schimmelinfecties komen het meest voor tussen de tenen – en dan met name tussen uw vierde en vijfde teen – en in een later stadium onder de voeten. De huid tussen uw tenen wordt week en er kunnen fissuren (scheurtjes of kloofjes tussen de tenen) ontstaan. Ook kan de huid tussen uw tenen wit verkleuren. Mogelijk ontstaat in een volgend stadium eveneens een schimmelinfectie onder uw voetzolen. Deze herkent u doordat uw huid rood wordt en er schilfering ontstaat. Soms zijn er blaasjes aanwezig. De huid tussen uw tenen en op uw voetzolen kan jeuken en er kunnen kloven ontstaan waardoor u pijnklachten kunt krijgen.

In sommige situaties ontstaat er een vieze geur, met name tussen de tenen. Dan is er naast de schimmelinfectie ook een bacterie aanwezig. In dat geval is het verstandig een bezoek te brengen aan uw huisarts. Als er een schimmelinfectie op uw huid aanwezig is, loopt u een groter risico dat ook uw nagels besmet raken. Lees daarover meer in ons onderwerp schimmelnagels.

Oorzaken van schimmelinfectie op de voet

Een schimmelinfectie ontstaat door de aanwezigheid van dermatofyten op de huid van uw voet. U kunt deze huidschimmel oplopen in gezamenlijke doucheruimtes, kleedkamers en zwembaden. In een warm en vochtig klimaat gedijen schimmelsporen het best. Ook overmatig zeepgebruik en het onvoldoende afdrogen van de voeten (vooral tussen de tenen) kan bijdragen aan het ontstaan van een schimmelinfectie.

Wat kunt u zelf doen tegen een schimmelinfectie

Het is af te raden om zalf, crème of poeder tussen uw tenen te gebruiken. Een dergelijk product kan klonteren tussen uw tenen en meer vochtigheid bevorderen. Wel kunt u een anti-schimmelmiddel gebruiken in de vorm van een spray. Een dergelijk product mag u alleen gebruiken als u niet tot een risicogroep behoort. Heeft u diabetes mellitus, reumatische of neurologische aandoeningen, ernstig vaatlijden of kanker? Dan adviseren wij u om altijd eerst een huisarts te raadplegen voordat u een product tegen huidschimmel gaat gebruiken.

Behalve de verzorging van uw huid zijn ook uw sokken en schoenen van groot belang. Zo is het verstandig om goed ventilerende schoenen te dragen en deze één keer in de maand te behandelen met schimmeldodende poeder. Draagt u sokken met vilt, zoals sportsokken? Dan raden wij aan om deze op minimaal 60 graden te wassen. Ook is het verstandig om uw schoenen dagelijks te wisselen en per dag schone katoenen sokken aan te trekken.

Behandeling schimmel tussen de tenen en op de voet

Huidschimmel op de voet is goed te behandelen, mits u er tijdig bij bent en bereid bent om uw voeten thuis dagelijks te behandelen. Een pedicure of medisch pedicure die aangesloten is bij ProVoet kan een biopt afnemen van uw huid en dit (laten) onderzoeken op de aanwezigheid van sporen van schimmels. Op basis van dat onderzoek ontvangt u advies. Voorkomen is beter dan genezen en dat is zeker van toepassing bij een schimmelinfectie.

Wat is een hamerteen?

Een standafwijking van de middelste tenen (dus niet bij de kleine en grote teen) waarbij de teen gebogen staat en de top van de teen de grond raakt noemen we een hamerteen. Het gewricht tussen het eerste en het tweede kootje en tweede en derde kootje is gebogen. Hierdoor ontstaat een kromming van de teen.

Beschrijving hamerteen

Een vergroeiing van een teen waarbij de top van de teen de grond raakt wordt hamerteen genoemd. Als gevolg hiervan kunnen er drukplekken ontstaan op de gewrichten en de top van de teen.

Symptomen hamerteen

Het teengewricht tussen het eerste en tweede kootje en tweede en derde kootje is gebogen waardoor een kromming van uw teen optreedt. Door de vergroeiing drukt de top van de teen op de grond waardoor het lijkt alsof deze ‘hamert’. Deze klachten kunnen voorkomen bij de middelste drie tenen. In het beginstadium is de teen nog beweegbaar. In een gevorderd stadium is er sprake van volkomen onbeweeglijkheid (rigiditeit) in de teen. De teen zal stijf aanvoelen en kan pijnlijk zijn. Door de stand van de teen kunnen er drukplekken, eelt en likdoorns ontstaan op het gewricht tussen het eerste en tweede kootje en de top van de teen. De nagel kan in verdrukking komen waardoor deze kan stagneren in de groei of in de huid kan groeien.

Oorzaken hamerteen

Er zijn meerdere oorzaken voor het ontstaan van een hamerteen. De meest voorkomende oorzaak is dat de banden en pezen die de teen laten buigen te kort zijn geworden. Dit kan ontstaan bij een veranderde stand van de voeten. Hamertenen komen vaak voor bij mensen met spreidvoeten. De voorvoet verliest dan grip en de tenen proberen dit op te vangen. Hierdoor gaan de plantairflexoren de teentop naar de grond toe trekken.
Hamertenen kunnen ontstaan door het langdurig dragen van te kleine schoenen of bij het ouder worden, reumatische aandoeningen zoals artrose of artritis. Hamertenen kunnen voorkomen in combinatie met een hallux valgus (naar buiten staan van de grote teen).

Wat kunt u zelf doen

Draag schoenen met voldoende ruimte in de hoogte bij uw tenen. Laat u goed adviseren bij de aanschaf van schoenen. Uw pedicure of medisch pedicure van ProVoet kan u adviseren welke schoenen voor u het meest geschikt zijn.

Behandeling hamerteen

De standafwijking van de hamerteen kan alleen worden gecorrigeerd door een chirurgische behandeling. Gelukkig zijn er vele conservatieve mogelijkheden die uw pijnklachten kunnen verlichten. De medisch pedicure kan een hulpstuk (orthese) maken waardoor er minder druk op uw tenen komt te staan. Dit kan pijnklachten verminderen en eelt en likdoorns voorkomen. Het laten aanmeten van een corrigerende steunzool bij een podotherapeut kan ook een optie zijn. Als uw voeten niet meer in confectieschoenen passen kunnen orthopedische schoenen een uitkomst zijn. Tegenwoordig zijn orthopedische schoenen in veel moderne varianten verkrijgbaar. Indien pijnklachten niet op conservatieve wijze op te lossen zijn, dan kan uw huisarts u doorsturen naar een orthopedisch chirurg.

De pedicure/medisch pedicure kan uw nagels het eelt en de likdoorns op uw hamertenen professioneel behandelen. Zij kan de pijnlijke plekken tijdelijk drukvrij leggen met viltmaterialen.

Heeft u risicovoeten? Laat uw hamertenen dan behandelen bij een medisch pedicure van ProVoet.

Wat is een holvoet?

Een holvoet (pes cavus) is te herkennen aan een hoge wreef en gaat in de meeste gevallen gepaard met scheefstand van de hiel en kromme tenen. Gemiddeld heeft een mens een voetboog van 1,3 centimeter hoog. Bij een holvoet raken de beide lengtebogen van de voet de grond niet. Een holvoet veroorzaakt vaak gespannen voetzolen, klauwtenen en een aangespannen achillespees.

Beschrijving holvoet

Het tegenovergestelde van een platvoet is een holvoet. Een holvoet is te herkennen aan een verhoogde wreef en voetboog. Ze trekken de tenen geleidelijk naar een kromme positie. Ook steunt de voet op de buitenrand en is het hielbeen naar binnen gedraaid.

Symptomen holvoet

Een holvoet kenmerkt zich door een (te) kleine afstand tussen het hielbeen en de bal van de voet. Hierdoor is de peesplaat die onder de voet loopt korter en staat hier meer spanning op. Mede doordat de voet hol getrokken wordt, kunnen er klauw- en/of hamertenen ontstaan. Andere symptomen zijn het naar buiten kantelen van het hielbeen. Mogelijk heeft dit invloed op de aanhechting van de achillespees aan het hielbeen. Een zichtbaar symptoom hiervan is een botuitsteeksel. Niet zichtbaar is een slijmbeursontsteking die hier kan ontstaan.

Oorzaken holvoet

Een holvoet kan zijn aangeboren of verworven in de loop der jaren. Bij een verworven holvoet is de oorzaak in ongeveer 60 procent van de gevallen zenuw-gerelateerd, oftewel neurologisch. De functie van de voetspier werkt niet naar behoren door een hersen- of ruggenmergaandoening. Een verlamming van de tussenbotspiertjes kan ook een oorzaak van een holvoet zijn. Een holvoet kan ook ontstaan door diabetes mellitus.

Wat kunt u zelf doen een holvoet

Een aangeboren holvoet hoeft geen problemen te geven. Het is echter verstandig om goed schoeisel te dragen. Uw pedicure of medisch pedicure van ProVoet kan u hierover adviseren. Bij pijnklachten kunnen aangemeten steunzolen door een podotherapeut nodig zijn.

Is de holvoet aangeboren dan is het mogelijk dat u orthopedische schoenen moet dragen.

Holvoet behandelen

In sommige situaties kan een holvoet geopereerd worden. Een voetoperatie kan een standsverandering van de voetbotten teweeg brengen. De praktijk leert dat holvoeten per patiënt sterk verschillen. Geen een operatie is gelijk, uw chirurg stelt een uniek en individueel behandelplan voor u op. Het doel van de operatie is het creëren van een stabiele en rechte voet.

Bij een holvoet kan er eelt en/of likdoorns ontstaan op de plekken van uw voet die veel druk ondervinden. De pedicure of medisch pedicure van ProVoet kan uw voeten behandelen en u adviseren. Indien nodig verwijst zij u door naar de volgende discipline.

Heeft u risicovoeten? Maak voor de behandeling van uw holvoeten dan een afspraak met een medisch pedicure van ProVoet.

Wat is een ingroeiende nagel?

Bij een ingroeiende nagel (pseudo unguis incarnatus) drukt de zijkant van de nagel in de huid. Dit kan veel pijnklachten geven, de omliggende huid kan rood zijn of gezwollen, maar er is geen ontsteking aanwezig. Bij een ingegroeide nagel (unguis incarnatus) groeit het puntje van de nagel in het nagelbed. Een ingegroeide teennagel heeft ontstekingsverschijnselen, veroorzaakt pijn en irritatie. Er kan een klein wondje ontstaan en dit kan gaan ontsteken waarbij er pus uit de huid komt. Zowel een ingroeiende nagel als een ingegroeide nagel ontstaan meestal aan de grote teen. Echter de andere nagels kunnen ook ingroeien. De meest voorkomende oorzaken zijn de vorm van de nagel, het wegknippen van de hoeken van de nagels, peuteren aan de nagel, een vochtige huid (dit komt bijvoorbeeld veel voor bij tieners), te smalle schoenen of een afwijkende stand van de teen.

Beschrijving ingroeiende nagel

Bij een ingroeiende nagel drukt uw nagel in de huid. De nagelplooi (huidplooi die de randen en de wortel van de nagel omgeeft) kan pijnklachten geven. De nagelwal (de huidrand die rondom de nagelplaat loopt) kan opzwellen en rood worden. Iedere druk – zelfs de druk van de lakens op uw voeten – kan pijnlijk zijn.

Een ingroeiende nagel kan ontstaan doordat er overmatig hoornstof of eelt in uw nagelwal aanwezig is. Ook een ronde nagel kan veel druk in de huid geven.

Bij een ingroeiende nagel is er geen sprake van een ontsteking. De pijnklachten kunnen echter net zo hevig zijn.

Een ingroeiende nagel is goed te verhelpen door een professionele pedicure of medisch pedicure van ProVoet. Het is te adviseren om niet te lang te blijven lopen met de pijnklachten. Een onbehandelde ingroeiende nagel kan gaan ontsteken en een ingegroeide nagel worden.

Beschrijving ingegroeide nagel

Bij een ingegroeide teennagel groeit uw nagel in de huid. De punt van de nagel dringt zich in de huid en kan gaan ontsteken. De nagelwal kan gaan en rood worden en u ervaart pijn onder de nagel/aan de teen. Er kan pus uit de huid komen en de nagelwal kan verdikken als gevolg van overmatige celdeling.

Een ingegroeide nagel zelf verhelpen is sterk af te raden. Hoe langer een ingegroeide teennagel onbehandeld blijft, hoe ingrijpender de behandeling. Wacht daarom niet te lang met een bezoek aan de pedicure of medisch pedicure aangesloten bij ProVoet.

Symptomen van een ingroeiende of ingegroeide nagel

 • de huid rondom uw nagel is rood en pijnlijk
 • verdikking of zwelling van de nagelwal
 • het puntje van uw nagel groeit in het nagelbed
 • ontsteking van de teen(nagel)

Oorzaken van een ingroeiende of ingegroeide nagel

 • te ronde nagels
 • verdikte nagels
 • grote druk op de teen, bijvoorbeeld door knellende schoenen
 • rond (of te kort) knippen van de nagels (in plaats van recht afknippen)
 • peuteren aan de teennagels
 • een weke nagelomgeving door veel baden, hormonen of transpireren
 • verwonding of kneuzing van de teen
 • afwijkende stand van teen

Andere voetproblemen zoals schimmelnagels kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het ingroeien van de nagel. Last van schimmelnagels? Lees dan het onderwerp: Schimmelnagel

Ingroeiende of Ingegroeide nagel zelf verhelpen

U kunt ingroeiende of ingegroeide nagels niet zelf behandelen. Wel kunt u preventief proberen om het te voorkomen. Knip uw teennagels recht en niet te kort af te knippen. Knip geen hoeken weg. Draag schoenen die voldoende ruimte bieden aan de tenen, zowel in breedte als in hoogte. Hebben uw teennagels de neiging om aan de zijkanten naar binnen te krullen? Laat een pedicure of medisch pedicure u adviseren over wat u kunt doen om de nagelgroei te reguleren.

Probeer uw ingroeiende of ingegroeide nagel niet zelf te verwijderen. Dit kan erg pijnlijk zijn en kan uw voetprobleem verergeren in plaats van verhelpen. Neem ook geen voetenbaden met biotex of zout. Voetbaden maakt de huid week en een weke huid is infectiegevoeliger.
Om de ontsteking te verminderen kunt u het beste de navolgende stappen ondernemen:

 • 3 maal daags de aangedane teen sproeien met een douchekop met lauwwarm water. Eventueel met een zachte massagestand
 • hierna de teen en nagel goed droogdeppen met een zachte handdoek. Voorkom ruw afdrogen en gebruik absoluut geen föhn
 • de nagel druppelen met een kleurloze desinfectans
 • overdag de nagel afplakken met een huidvriendelijke pleister
 • ’s avonds de nagel aan de lucht laten drogen. Eventueel kunt u de ontstoken plek insmeren met een medicinale honingzalf (bij de apotheek verkrijgbaar)

De ontsteking moet dan binnen 3-5 dagen weg zijn. Is de ontsteking niet weg neem dan altijd contact op met uw huisarts.

Behandeling van ingroeiende of ingegroeide nagel

Bij een ingroeiende nagel kunt u direct een afspraak met bij de pedicure of medisch pedicure. Hij of zij kan voorkomen dat uw nagel verder ingroeit door de groeirichting te begeleiden. Ook kunt u tips krijgen om het ingroeien van uw nagels in de toekomst te voorkomen. Is er sprake van een ingegroeide nagel met ontsteking dan is een verwijzing van uw huisarts nodig. De medisch pedicure kan eventueel een nagelbeugel plaatsen om de groei van uw nagel te reguleren.

Heeft u risicovoeten? Maakt u dan voor de behandeling van uw ingroeiende of ingegroeide nagel een afspraak maken met een medisch pedicure.

Wat zijn klauwtenen?

Een standafwijking van de tenen noemen we een klauwteen. De eerste twee gewrichten zijn gebogen in een onnatuurlijke hoek. Kenmerkend aan klauwtenen is dat tijdens het staan de top van de teen de grond niet raakt. Dit in tegenstelling tot hamertenen, waarbij de top van de teen wel de grond raakt. Klauwtenen zweven als het ware boven de grond. Tijdens het lopen kunnen de klauwtenen wel de grond raken.

Beschrijving

Een onnatuurlijke kromming van de tenen worden klauwtenen genoemd. Bij een klauwteen is er een buiging ontstaan tussen het eerste en tweede kootje van de teen. Een klauwteen kan dynamisch (nog beweegbaar) en gefixeerd (blijvende stand) zijn. Een gefixeerde klauwteen kan pijnlijk zijn. Doordat een klauwteen omhoog staat drukt deze tegen de schoenen en kan er eelt en/of likdoorns ontstaan.

Symptomen

Bij klauwtenen is er een buiging ontstaan tussen het eerste en tweede teenkootje. Het derde teenkootje is niet gebogen. Doordat de eerste twee kootjes door de buiging omhoog gaan staan, zweeft het derde kootje boven de grond. In tegenstelling tot hamertenen raakt het derde kootje de grond niet. Klauwtenen ontstaan met name bij de 2e, 3e en 4e teen. De 5e teen kan echter ook in een klauwstand trekken. Klauwtenen ontstaan vaak bij een holle voet maar kunnen ook ontstaan bij personen met neurologische aandoeningen zoals spasticiteit of verlamming of bij diabetes mellitus. Op het gewricht tussen het eerste en tweede kootje kan eelt en/of likdoorns ontstaan. Ook op de top van de teen kan eelt en/of likdoorns ontstaan.

Oorzaken van een klauwteen

De meest voorkomende oorzaak is dat de banden en pezen die de teen laten buigen te kort zijn geworden. Dit kan ontstaan bij een veranderde stand van de voeten. Vaak is dit het geval bij holle voeten. Bij holvoeten is er veel druk op de voorvoet waardoor de spierkracht van de tenen sterk is en de tenen als het ware omhoog worden getrokken. Bij een scheefstand van de grote teen (hallux valgus) kan deze de tweede teen omhoog duwen waardoor deze in gefixeerde stand blijft staan. Klauwtenen kunnen ook ontstaan bij reumatische aandoeningen, neurologische aandoeningen of diabetes mellitus. Het langdurig dragen van te kleine schoenen kan eveneens leiden tot klauwtenen.

Wat kunt u zelf doen

Laat u goed adviseren bij de aanschaf van schoenen. Uw pedicure of medisch pedicure van ProVoet kan u hierbij helpen. Eventueel kan zij u doorverwijzen naar een podotherapeut voor corrigerende zolen. In sommige situaties kan een operatie door een erkend orthopedisch chirurg mogelijk een definitieve oplossing bieden.

Klauwtenen behandelen

De pedicure en medisch pedicure kan de huid en nagelproblemen aan uw klauwtenen behandelen en u voorzien van advies.

Niet iedereen heeft pijnklachten aan de klauwtenen en niet iedereen met klauwtenen krijgt eelt of likdoorns. Indien er eelt en/of likdoorns ontstaan dan kan uw pedicure of medisch pedicure drukregulerende oplossingen bedenken. Deze moeten echter wel passen in uw schoenen. De pedicure of medisch pedicure zal beoordelen welke schoenen het meest geschikt zijn voor uw voeten.

Soms kunnen corrigerende steunzolen de pijnklachten verminderen en/of ervoor zorgen dat de tenen iets minder omhoog komen te staan in de schoenen. Uw pedicure of medisch pedicure zal u doorverwijzen indien dit nodig is.

Zijn conservatieve behandelingen niet afdoende, dan kan mogelijk een operatie worden overwogen. Dit kunt u met uw huisarts bespreken.

Heeft u risicovoeten? Maak dan voor de behandeling van uw klauwtenen een afspraak met de medisch pedicure van ProVoet.

Wat zijn kloven in de voet?

Kloven in de voet (raghaden) zijn barsten of scheuren in de huid. Voetkloven (en hielkloven) kunnen in hard overmatig eelt, of juist in een droge huid zonder overmatig eelt ontstaan. Kloven kunnen behoorlijk diep zijn en zorgen voor pijnlijke voeten. Barsten in hard en droog eelt vereisen behandeling door een pedicure of medisch pedicure en een goede thuiszorg.

De randen van kloven in voeten zijn vaak hard. Onderin de kloof is de huid echter erg dun. Hierdoor kan de voet snel gaan bloeden. De meest voorkomende plek waar kloven voorkomen zijn op de rand van de hiel, onder de voorvoet en soms onder de rand van de grote teen. Kloven ontstaan meestal op plaatsen waar veel druk is met de ondergrond. Kloven tussen de tenen zijn geen kloven maar fissuren. Deze ontstaan door een weke huid en kunnen gepaard gaan met een schimmelinfectie. Meer over informatie over fissuren leest u in schimmelaandoeningen aan uw huid.

Bij het ontwikkelen van voetkloven spelen een aantal zaken vaak een grote rol. Denk hierbij aan overmatige druk op uw voetzolen bijvoorbeeld als gevolg van een afwijkende voetstand of bij overgewicht en een extreem droge huid eventueel in combinatie met overmatig eelt. Het dragen van open schoenen, slippers of lopen op blote voeten kan eveneens leiden tot kloven in voeten.

Beschrijving van kloven voeten

Kloven in voeten ontstaan als barsten of scheuren in de huid. De huid van uw voeten bevat van nature weinig talgkliertjes en is daardoor droger. Vaak ontstaan kloven op uw hielen waar sprake is van hard eelt. Wanneer de eeltlaag dik is en uw huid droog, kan het eelt diepe kloven vertonen. Een open kloof is zeer pijnlijk en heeft een vergrote kans op infecties. Bij personen met risicovoeten moeten kloven zo spoedig mogelijk worden behandeld door de medisch pedicure.

Hielkloven ontstaan vaak door overmatige eeltvorming gecombineerd met een droge huid. Door een constante (verhoogde) druk op de hielen kan het eelt barsten. Deze vaak verticale barstjes verkleuren soms wit en staan in sommige gevallen een beetje open. Dit kan zeer pijnlijk zijn, bloeden en zelfs gaan ontsteken. U herkent een ontsteking aan gezwollen, pijnlijke en rode huid in en rondom de kloven. Deze kunnen gepaard gaan met vochtige wonden en pus. Heeft u risicovoeten en ontstoken kloven? Ga dan altijd direct naar uw behandelend arts of maak een afspraak met uw medisch pedicure.

Symptomen kloven in de voet

U herkent voetkloven aan de volgende symptomen:

 • een kloof ziet er uit als een korte snee, verticale barstjes of scheuren in de huid van uw voet
 • de kloof bevindt zich meestal op de hiel en/of op de voetzool
 • de huid kan open staan en soms kan een kloof vrij diep zijn
 • een diepe kloof kan bloeden en soms zelfs gaan ontsteken
 • een kloof in de voet kan zorgen voor pijn aan de onderkant van uw voeten tijdens het wandelen of bewegen

Hoe ontstaan voetkloven?

Hielkloven komen vaak voor, zowel bij mannen als vrouwen. Het komt meer voor bij vrouwen. Dit komt doordat zij ’s zomers vaak met open schoenen lopen. De huid verliest dan sneller vocht en droogt eerder uit. Het dragen van sokken of kousen beschermt de voeten tegen invloeden van buitenaf. In de zomerperiode kunt u door het niet dragen van sokken of kousen over het algemeen meer last ondervinden van eelt aan de hielen. In de winterperiode kan de huid ook droger zijn waardoor er eveneens kloven kunnen ontstaan.

Mensen met een staand beroep of overgewicht hebben ook vaker last van hielkloven. Er is dan sprake van meer druk op de hielen, omdat deze een groot deel van het lichaamsgewicht dragen. Ook bij risicovoeten en dan met name bij diabetes mellitus kunnen kloven ontstaan.

Droge voetkloven kunnen ook veroorzaakt worden door langdurig douchen of een heet bad. Dit zorgt voor extra uitdroging van uw huid. Een droge huid kan niet soepel bewegen, waardoor er bij beweging van de voeten sneller voetkloven ontstaan. Droge kloven op uw voeten genezen vaak moeilijk omdat de eelt-rand om het kloofje het sluiten van de huid belemmert.

Wat kunt u zelf doen tegen kloven

Regelmatig een bezoek aan een pedicure of medisch pedicure van ProVoet kan voorkomen dat er kloven op uw voeten ontstaan. Na het behandelen van de kloven zal de pedicure u tips geven, zoals het verzorgen van uw huid met een goede voetenbalsem of het dragen van andere schoenen.

Belangrijk is om uw voeten dagelijks niet langer dan tien minuten te wassen. Doe dit in lauw water zonder zeep of met een ph-neutrale zeep. Droog uw voeten goed af, vooral tussen uw tenen. Uw voeten drogen doet u het beste met een zachte handdoek. Smeer uw voeten vervolgens in met een speciale crème.

Door eeltranden aan uw hiel te voorkomen heeft u minder kans op kloven. Dit kan ontstaan doordat u bijvoorbeeld op te kleine schoenen (met een open hiel) loopt. Hierdoor ‘hangt’ de huid van uw voet min of meer over de rand van de achterzijde van de schoen. Voorkom dit door het dragen van goed passende schoenen. Heeft u toch last van overtollig eelt? Laat dan een pedicure het eelt verwijderen.

Kloven zijn niet altijd te voorkomen. Echter zorgt het dagelijks insmeren van de huid met een goed hydraterende voetcrème ervoor dat uw huid soepel blijft. Mogelijk voorkomt u hiermee kloven.

Heeft u geen risicovoeten? Dan kunt u bij beginnende kloven in uw voet een klovenzalf proberen. U smeert deze klovenzalf direct op de kloof. Hierna dient de kloof te worden afgeplakt met huidvriendelijke pleisters. Door de huid te beschermen met een huidvriendelijke pleister ontstaat er minder druk en wrijving op de kloof tijdens het staan en zal deze eerder genezen. Alleen de voeten insmeren met een klovencrème is niet afdoende om de kloven te laten genezen. Eventueel kunt u in plaats van een klovencrème een medicinale honingzalf gebruiken. Uw pedicure of medisch pedicure kan u adviseren welke crème of zalf voor u het beste geschikt is.

Klovencrèmes zijn te koop bij uw pedicure en medisch pedicure, drogist of apotheek. Medicinale honingzalf kunt u via uw pedicure en medisch pedicure of apotheek kopen. Bezoek bij hardnekkige, pijnlijke of bloedende kloven zo snel mogelijk een pedicure of medisch pedicure van ProVoet.

Kloven op de voeten behandelen

De pedicure en medisch pedicure zal uw kloven behandelen door de harde randen te verwijderen. Deze randen belemmeren de genezing van de zachte kwetsbare huid in de diepte van de kloof. De pedicure en medisch pedicure zal bij bloedende kloven de wondjes behandelen en u advies meegeven voor verdere behandeling thuis.

Heeft u zogeheten risicovoeten? Maak dan voor de behandeling van uw kloven een afspraak met een medisch pedicure. De medisch pedicure stelt dan een persoonlijk behandelplan voor u op.

Wat is een likdoorn

Een likdoorn (clavus) is een vaak pijnlijke, conisch naar binnen groeiende eeltplek (verharde eeltkern). Deze komt voor op plaatsen waar veel en vaak druk en/of wrijving op de huid wordt uitgeoefend. Dit zorgt voor overmatige eeltvorming op een geconcentreerde plek van uw voet. Een likdoorn komt vaak voor op de voetzool, de bovenzijde van de tenen, op de teentop en tussen de tenen. Maar ook op handpalmen kunnen likdoorns ontstaan. Een likdoorn kan pijnlijk zijn, het kan voelen alsof er een spijker in de voet zit.

Beschrijving likdoorn

Een likdoorn, wordt in de volksmond ook wel eeltpit of eksteroog genoemd. Waar een eeltpit een andere benaming is voor een likdoorn, is een eksteroog iets anders. Het betreft twee verschillende vormen van eelt:

· Bij een likdoorn groeit er een spitse punt van eelt naar binnen. Dat wil zeggen dat het gevormde eelt door druk van buitenaf op een kleine ruimte naar binnen wordt gedrukt. Doordat deze punt van eelt kan drukken op de zenuwen en bloedvaten kunt u last hebben van een pijnlijke plek aan uw voet.

· Een eksteroog is een ronde schijf eelt die zich meestal op de buitenzijde van de tenen bevindt. Bij een eksteroog drukt de schijf eelt in de huid maar is er geen sprake van een naar binnen groeiend eeltpunt.

Een eksteroog kan net zo veel pijn veroorzaken. Zowel een likdoorn als een eksteroog zijn goed te voorkomen door wrijving op tijd op te merken en goed passend schoeisel te dragen dat fijn zit.

Een likdoorn is soms moeilijk te onderscheiden van een wrat. Een eeltpit kan namelijk soms zacht aanvoelen, maar meestal voelt deze ietwat hard aan en vaak is de grens tussen de eksteroog en de ‘gewone’ huid goed te zien.

We maken onderscheid tussen verschillende soorten likdoorns:

Reguliere likdoorn (clavus):
een pijnlijke ophoping met naar binnen groeiende kern van de opperhuid door druk of wrijving.

Weke variant (clavus interdigitalis):
komt voor tussen de tenen. Hier is de huid vaak week en zacht. De weke variant is over het algemeen witachtig van kleur en één van de pijnlijkere varianten. Dit komt doordat er continu druk op staat. Meestal wordt een weke likdoorn veroorzaakt door de stand van de voeten of de tenen in combinatie met het dragen van te smalle schoenen.

Vasculaire variant:
bij deze likdoorn zijn er bloedvaatjes meegegroeid en is te herkennen aan de donkere puntjes die zich in de eeltpit bevinden. Deze kan niet zomaar worden weggesneden door uw pedicure of medisch pedicure en wordt meestal behandeld met een chemische pakking.

Neurovasculaire likdoorn:
bij deze variant zijn er zenuwen en bloedvaatjes meegegroeid. Deze kan niet zomaar worden weggesneden door uw pedicure of medisch pedicure en wordt meestal behandeld met een chemische pakking. Een neurovasculaire likdoorn is erg pijnlijk.

Zaadlikdoorn:
deze ontstaat zonder dat er sprake is van enige wrijving of druk, lijkt op een klein graankorreltje en doet geen pijn. Zaadlikdoorns komen veel voor bij een hele droge huid. Er kunnen meerder zaadlikdoorns op de voetzolen aanwezig zijn.

Symptomen

Een likdoorn wordt ook wel omschreven als een glasachtig geel plekje met een donkere kleur in het midden of als een pijnlijk plekje of bult onder de voet. Een likdoorn is naar binnengroeiend wigvormig van vorm en heeft een duidelijk zichtbare grens met de normale huid. De plek is maximaal enkele millimeters groot. Een likdoorn kan ook aanwezig zijn onder het eelt. Soms is een likdoorn niet direct van buitenaf zichtbaar. Een likdoorn kan pijnlijk zijn en bevindt zich meestal op een van de volgende plaatsen: op de voetzool, de bovenzijde van de tenen, op de teentop en tussen de tenen.

Likdoorns voelen over het algemeen hard aan, maar er bestaan zoals eerder beschreven ook zachte likdoorns. Het kan dus lastig zijn om een likdoorn van een voetwrat te onderscheiden. Het verschil tussen een likdoorn en een wrat is dat een wrat bij zijdelingse druk pijn doet en een likdoorn als u er bovenop drukt. Daarnaast is er bij likdoorns op de voetzool een verschil in pijnbeleving bij het afwikkelen. Een likdoorn geeft pijnklachten als u staat terwijl een wrat pijnlijk is als u afzet. Een wrat heeft een meer bloemkoolachtige vorm daar waar een likdoorn een glanzende eeltstructuur heeft. Lees meer over wratten in het onderwerp: wrat op de voet

Oorzaken

Likdoorns kunnen ontstaan wanneer uw schoenen te nauw zijn, spits zijn, hoge hakken of een verkeerde maat hebben. In deze gevallen kunnen uw voeten geen natuurlijke houding aannemen. Dit zorgt dat druk op bepaalde plekken van uw voeten worden vergroot, wat het ontstaan van een likdoorn in de hand werkt. De stand van uw voeten en tenen in combinatie met schoenen kan eveneens leiden tot drukplekken. Uw pedicure of medisch pedicure kan u uitleggen welke schoenen voor u het best geschikt zijn.

Wat kunt u zelf doen

Een likdoorn is meestal goed te voorkomen door wrijving op tijd op te merken en schoeisel te dragen dat de juiste lengte en breedte maat heeft

Likdoorns verwijderen of behandelen

Een pedicure of medisch pedicure kan de likdoorn vakkundig verwijderen door deze handmatig en machinaal te behandelen. het wegsnijden en -frezen van de eeltpit. Deze zal dan direct verdwijnen en daarmee ook de pijn. De pedicure of medisch pedicure zal uw voeten onderzoeken om te kijken waardoor de likdoorn is ontstaan. Hij od zij zal u adviseren hoe u een likdoorn kunt voorkomen.

Heeft u risicovoeten? Maakt u dan voor de behandeling van uw likdoorn een afspraak met een medisch pedicure.

Wat is een peesontsteking aan de voet?

Een peesontsteking aan de voet is een irritatie van de pees. Een pees is een band die spieren met een bot verbindt. Is de band overbelast? Dan ontstaan er scheurtjes die irritatie geven. Dit kan op verschillende plekken in de voet voorkomen zoals de onderkant van de voet, de hiel, bovenop of de zijkant van de voet. Vaak is de pijn gemakkelijk aan te wijzen.

Beschrijving peesontsteking

Peesontsteking noemen we ook tendinitis en is feitelijk een peesblessure. Een pees is de verbinding tussen spier en het bot. Wanneer de pees overbelast is, kunnen er scheurtjes ontstaan die vervolgens irritatie geven. Eigenlijk is een peesontsteking een peesbeschadiging door overbelasting.

Symptomen

Een peesontsteking in de voet geeft in de meeste gevallen klachten zoals pijn en zwelling. De plek van de zwelling kan rood van kleur worden en de bewegingsvrijheid is vaak beperkt. Helaas nemen de pijnklachten vaak toe, naarmate de tijd verstrijkt. Daar waar de pijn eerst voelbaar was bij een bepaalde beweging, zijn deze pijnklachten in de volgende fase ook voelbaar tijdens normale bewegingen.

Oorzaken

Een peesontsteking/peesblessure ontstaat vaak door overmatige prikkeling van de pees of spier. Deze blessure treedt op bij mensen die opeens (overmatig) gaan sporten of bij mensen met een eenzijdig bewegingspatroon (herhaaldelijk dezelfde beweging maken). Ook sporters die een (te) intensief trainingsschema hanteren, kunnen pijn aan de pees ervaren.

Wat kunt u zelf doen

U kunt zelf verschillende maatregelen nemen om uw peesontstekingsklachten te verminderen. Neem voldoende rust met uw voet, koel de zwelling na de activiteit of neem ontstekingsremmende medicatie. Uw huisarts kan u hierbij adviseren.

Peesontsteking aan de voet behandelen

Bent u niet voldoende gebaat bij het nemen van rust en het gebruiken van medicatie? Bespreek deze problemen met uw huisarts. Eventueel kan er een operatie plaatsvinden.

De pedicure of medisch pedicure van ProVoet kan u adviseren over uw schoenen. Eventueel kan hij of zij drukverleggende middelen toepassen om uw pijnklachten te verlichten. Tevens zal zij u adviseren welke schoenen voor u het best geschikt zijn om te dragen.

Wat is een platvoet of doorgezakte voet?

Zoals de naam al aangeeft is een platvoet een voet waarbij de gehele voetzool de grond raakt. In de meeste situaties raakt de voet alleen de grond met de hiel, buitenste voetrand, voorvoet en tenen. De hiel is als het ware naar buiten gekanteld. In sommige situaties raakt de volledige voetzool de grond. Dit kan van nature zijn en hoeft geen problemen te geven. In sommige situaties veroorzaakt deze stand van de voet vermoeidheid in de voet of zelfs pijnklachten.

Beschrijving platvoet

Bij een platvoet zijn de lengtebogen van de voet doorgezakt. Hierdoor is geen natuurlijke voetboog aanwezig en zal de gehele voetzool de grond raken. Normaliter is de binnenste lengteboog van de voet langer dan de buitenste lengteboog. Als deze lengtebogen gaan doorzakken – als gevolg van degeneratie – zal de binnenkant van de voet langer worden dan de buitenkant. We onderscheiden twee typen platvoeten; de soepele platvoet (hierbij neemt de voet gedurende het zitten of op de tenen staan een normale vorm aan) of een stijve/contracte platvoet (hierbij is de voet altijd volledig plat, ongeacht lichaamsstand).

Symptomen

In de meeste gevallen geven soepele platvoeten weinig tot geen klachten. Mogelijk wijkt de afwikkeling van uw voet af tijdens het lopen. Stijve platvoeten geven vaak klachten zoals pijnuitstralingen naar de enkel, het been en/of de knie. Stijve platvoeten zijn een aangeboren afwijking en worden meestal al in de kindertijd vastgesteld.

Oorzaken van platvoeten

Stijve platvoeten zijn dikwijls aangeboren. Na de geboorte wordt dit al vrij snel herkend. Vergroeide botten in de voet zijn meestal de oorzaak van stijve platvoeten.

Soepele platvoeten zijn een normaal verschijnsel bij kinderen. Tussen het zevende en tiende levensjaar neemt de voetboog zijn natuurlijke vorm aan en verdwijnt de platvoet. Bij adolescenten kan een verkeerde beenstand of een te korte kuitspier soepele platvoeten veroorzaken.

Aandoeningen of ziektes die platvoeten veroorzaken zijn: reumatoide artritis, artrose, een verhoogde spiertonus of niet goed functionerende voetpezen. Ook door overgewicht of een opgelopen trauma kan een platvoet ontstaan.

Wat kunt u zelf doen

In de meeste gevallen geeft een platvoet geen klachten waarvoor speciale maatregelen nodig zijn. Wel kan u eerder eelt aan buitenzijde van de kleine tenen krijgen Het is belangrijk dat u adequaat schoeisel draagt. De ProVoet pedicure/medisch pedicure kan u adviseren welke schoenen voor u het meest geschikt zijn.

Platvoeten behandeling

Bezoek uw huisarts indien uw platvoet pijn veroorzaakt. Uw huisarts kan vaststellen of uw klachten worden veroorzaakt door een soepele of een stijve platvoet. Speciale schoenen zijn niet nodig.
Omdat platvoeten kunnen leiden tot problemen aan de huid en nagels van uw voeten is het verstandig om regelmatig een bezoek te brengen aan de pedicure of medisch pedicure van ProVoet. Zij kan u nuttige tips geven over het type schoen dat het meest geschikt is voor uw voeten.

Heeft u risicovoeten? Maak dan een afspraak met een medisch pedicure.

Wat is een ramshoornnagel?

Bij een ramshoornnagel (onychogryfose) is er sprake van extreme toename (hypertrofie) van de nagel. In eerste instantie zal de nagel verdikken zoals bij een hoornnagel. In een later stadium vertoont de nagelplaat afwijkingen waarbij deze de vorm aanneemt van een ‘ruwe klauw’ met een voorwaartse en/of zijwaartse kromming. De nagelplaat is verhard en verdikt en heeft een onregelmatige structuur.

Beschrijving

Vaak is een ramshoornnagel oorspronkelijk een hoornnagel die niet tijdig behandeld is. Hierdoor is de nagel dikker en dikker geworden en heeft een afwijkende vorm gekregen. De extreme hoornvorming zorgt dat de teennagel donker gekleurd wordt en een klauwachtige vorm aanneemt met dwarse groeven of ribbels. De nagel lijkt enigszins op een ramshoorn. Doordat de de nagel erg dik en hard wordt, kan deze niet meer (zelf) geknipt worden. Na verloop van tijd zal de nagel daardoor recht naar voren dan wel opzij gaan uitgroeien.

Symptomen

 • een verhardde en verdikte nagel
 • onregelmatige structuur van de nagel (groeven of ribbels)
 • afwijkend van kleur (dit kan variëren in geel, grijs, groen, bruin)
 • kromme nagel (vaak een voorwaartse en/of zijwaartse vergroeiing)

Oorzaken ramshoornnagel

Er zijn meerdere oorzaken voor een ramshoornnagel. Een veel voorkomende oorzaak is het dragen van niet goed passende schoenen waardoor de nagel voortdurend onder druk ligt. Een scheefstand van de grote teen (hallux valgus) past niet meer in een rechte confectieschoen waardoor de nagel onder grote druk komt te liggen. Het kan ook veroorzaakt worden door een onderliggende aandoening zoals bijvoorbeeld reuma of een huidaandoening. Ook kan een ramshoornnagel ontstaan door verwaarlozing als gevolg van het niet goed kunnen verzorgen van de voeten.

Wat kunt u zelf doen

U kunt zelfs niets doen aan een ramshoornnagel maar dient voor de behandeling een afspraak te maken met een pedicure of medisch pedicure van ProVoet. Zij zal de nagel machinaal behandelen, knippen en de nagelomgeving schoonmaken. Ook na behandeling bij een pedicure of medisch pedicure is het raadzaam om regelmatig de nagel(s) professioneel te laten verzorgen. Zo voorkomt u dat deze opnieuw gaan vergroeien.

Veel mensen schamen zich voor een ramshoornnagel, maar dit is niet nodig. Wacht niet, maak een afspraak en de pedicures of medisch pedicures van ProVoet. Zij helpen u graag met uw voetprobleem.

Ramshoornnagel behandelen

Een ramshoornnagel is goed te behandelen door een pedicure of medisch pedicure. Bij behandeling wordt de nagel eerst machinaal dunner gefreesd. Vervolgens wordt op de juiste lengte een dwars groefje gefreesd, zodat de nagel op die plek kan worden geknipt. Daarna wordt de nagelomgeving grondig schoongemaakt. Het doel is om de nagel zoveel mogelijk in vorm terug te krijgen en overmatig druk op het nagelbed en de nagelwortel te verminderen..

Heeft u risicovoeten? Maak dan een afspraak met een bij ProVoet aangesloten medisch pedicure.

Wat is een schimmelnagel?

Schimmelnagels (onychomyycose) kunt u herkennen aan een bruine of gele verkleuring die ontstaat aan de zijkanten van uw nagel. Meestal begint het bij de nagel van de grote of kleine teen. In sommige situaties kunnen schimmelnagels worden behandeld. Houd er alleen wel rekening mee dat dit 9 tot 12 maanden kan duren en u thuis dagelijks de nagel moet behandelen.

Beschrijving schimmelnagel

“Een ontsierende aandoening, soms pijnlijk. Maar ach, eigenlijk valt er best mee te leven.” Zo denken de meeste mensen over schimmelnagels, maar wist u dat een schimmelnagel in sommige situaties goed te behandelen is?

Symptomen schimmelnagel

Schimmels vertonen zich meestal het eerst onder de nagels van uw grote teen of juist uw kleine teen. Deze tenen staan namelijk het meest onder druk in uw schoenen. U kunt een schimmelnagel herkennen aan een bruine of gele verkleuring aan de zijkanten en bovenkant van uw nagel. De lengtegroei van de nagel is geremd en daardoor kan de dikte van de nagel toenemen. Soms is de verkleurde nagel erg brokkelig of zit deze los.

Wilt u zeker weten of er sprake is van een schimmelinfectie? Laat dan een biopt van uw nagel afnemen. Bij een biopt knipt de pedicure of medisch pedicure een klein stukje van uw aangetaste nagel en onderzoekt dit of stuurt dit op naar een laboratorium. Omdat er tientallen andere redenen kunnen zijn waarom uw nagel verkleurt of verdikt, is onderzoek op aanwezigheid van schimmelsporen belangrijk.

Een schimmelnagel wordt in de medische wereld onychomycose, genoemd, maar is in de volksmond ook bekend als kalknagel of schimmelnagel. Een kalknagel is echter geen schimmelnagel.

Oorzaken schimmelnagel

In Nederland heeft naar schatting circa 26% van de bevolking een schimmelinfectie aan de nagels. Mannen en vrouwen lopen ongeveer een gelijk risico op schimmelnagels. De kans neemt toe naarmate u ouder wordt. Ook personen met een verminderde weerstand (mensen met diabetes mellitus of mensen die chemotherapie ondergaan) hebben een grotere kans op schimmelnagels. Als u last heeft van een schimmelinfectie op de huid van uw voeten is het risico op een schimmelinfectie onder uw nagels ook groter. Een verdikte nagel kan druk veroorzaken op uw huid, met pijnklachten tot gevolg.

Iemand met een gezonde huid en gezonde nagels heeft meestal een goede afweer tegen schimmels. Is er echter sprake van een beschadiging van de nagel, dan is de kans op een schimmelinfectie ook groter. Als de verbinding tussen de nagelplaat en het nagelbed is verbroken, hebben schimmelsporen de ruimte om te kunnen uitbreiden. Schimmels gedijen goed in een vochtige omgeving. De vochtige nagelplaat is daardoor een aantrekkelijke plek. Sporen van schimmels bevinden zich overal in onze omgeving en we komen er dus eenvoudig mee in contact.

Vooral in gemeenschappelijke ruimtes zoals douches, zwembaden, sporthallen, hotels en sauna’s kunt u een schimmelinfectie oplopen. Wanneer u daar op blote voeten rondloopt, komt u bijna onvermijdelijk in contact met schimmelsporen. Maar u kunt ook een schimmelinfectie oplopen als u in een schoenenwinkel nieuwe schoenen past zonder uw eigen kousen te dragen.

Als u zelf een schimmelinfectie heeft opgelopen dan bent u een bron voor nieuwe infecties. Iemand met een schimmelinfectie kan miljoenen sporen verspreiden die heel lang besmettelijk blijven.

Wat kunt u zelf doen

Het is een misverstand te denken dat schimmelinfecties ontstaan door slechte hygiëne. U kunt het volgende doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden:

 • was uw voeten dagelijks, liefst zonder zeep
 • droog uw voeten goed af, vooral tussen de tenen. Een absorberende tissue is hierbij handig
 • draag sokken van absorberend, natuurlijk materiaal zoals wol of katoen
 • vermijd zoveel mogelijk het dragen van synthetische kousen of panty’s
 • trek elke dag schone sokken aan
 • kies bij voorkeur voor schoenen van echt leer
 • pas nooit met blote voeten nieuwe schoenen in een schoenenwinkel
 • wissel regelmatig van schoenen en draag schoenen niet te lang achter elkaar
 • draag altijd slippers in openbare ruimtes als kleedkamers, douches of sauna’s

Schimmelnagel behandelen

Een schimmelnagel geneest vrijwel nooit vanzelf. Is de nagel door schimmel geïnfecteerd, dan kan de infectie zich langzaam uitbreiden. Met als mogelijk gevolg dat alle nagels van uw tenen worden aangetast.

De behandeling van schimmelnagels is een langdurig traject en kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

 • orale medicatie die is voorgeschreven door de huisarts of dermatoloog in combinatie met een lokaal anti-schimmelmiddel
 • een lokaal anti-schimmelmiddel. Middelen met miconazole en terbinafine zijn verkrijgbaar op de vrije markt evenals andere middelen die natuurlijke bestanddelen bevatten.
 • laserbehandelingen in combinatie met een lokaal anti-schimmelmiddel
 • PACT therapie in combinatie met lokaal anti-schimmelmiddel
 • pakkingen in combinatie met een lokaal anti-schimmelmiddel

Daarnaast hebben ook uw schoenen een behandeling nodig, in de vorm van een spray of poeder met schimmeldodende bestanddelen. Een bij  ProVoet aangesloten pedicure of medisch pedicure kan uw verdikte nagels dunner frezen, waardoor alle aangetaste delen worden verwijderd. Houd er rekening mee dat het 9 tot 12 maanden kan duren voordat de schimmel uit uw nagels is verdwenen.

Heeft u risicovoeten? Maakt u dan voor de behandeling van uw schimmelnagels een afspraak met de medisch pedicure.

Wat is een spreidvoet?

Een spreidvoet (pes transversus), ook wel doorgezakte voorvoet genoemd, is een voetafwijking die klachten geeft aan de voorkant van de voet. Deze voetafwijking komt het meest voor bij overgewicht, regelmatig lopen op hoge hakken, ouderen en overbelasting van de voet. Een spreidvoet ontstaat doordat er degeneratie is ontstaan in de bindweefselbanden waardoor de voorvoetboog niet meer in stand wordt gehouden.

Beschrijving spreidvoet

Een doorgezakte voorvoet geeft klachten in de voorkant van de voet. De voetkwaal komt vooral voor bij overgewicht, regelmatig lopen op hoge hakken, ouderen en overbelasting.

Symptomen

Een spreidvoet is te herkennen aan een brede voorvoet die is ontstaan doordat de voorste voetboog niet meer in stand is gehouden. Hierdoor zullen de drie middelste middenvoetsbeenderen de grond raken terwijl het 1e en 5e middenvoetsbeen iets omhoog kan gaan staan. Als gevolg hiervan kunnen er pijnklachten ontstaan alsmede eelt en/of likdoorns. De tenen kunnen gespreid staan en/of in hamerstand en vaak gaat de grote teen (hallux) naar buiten staan (hallux valgus).

Oorzaken

Spreidvoeten kunnen ontstaan door overgewicht, het regelmatig lopen op hoge hakken, bij ouderen en/of bij overbelasting – langdurig staan. Personen met reumatoïde artritis hebben een grotere kans om een spreidvoet te krijgen.

Wat kunt u zelf doen

Het is belangrijk om goed schoeisel te dragen bij spreidvoetklachten. Aangemeten steunzolen kunnen mogelijk pijnklachten verlichten. De pedicure of medisch pedicure kan u adviseren over de juiste schoenen.

Doorgezakte voeten behandelen

Een pedicure of medisch pedicure kan het eelt en de likdoorns die zijn ontstaan als gevolg van de stand van uw voeten goed behandelen. De ProVoet medisch pedicure kan eventueel een orthese maken om drukpijn tussen de tenen te voorkomen Eventueel kan zij u doorverwijzen naar de volgende discipline.

Heeft u risicovoeten? Maak dan een afspraak met de medisch pedicure.

Wat is een stootnagel?

Een stootnagel (unguis pulsus) is een te korte nagel die tegen de voorkant van de teentop ‘stoot’. Als gevolg hiervan komt de teentop omhoog te staan. In sommige situaties kan de stootnagel met een ontsteking gepaard gaan.

Beschrijving stootnagel

Een stootnagel ontstaat veelal na een trauma, waarbij de nagel gedeeltelijk is afgebroken of los heeft gelaten. Een nagel beschermt het onderliggende nagelbed en zorgt ervoor dat de teentop naar beneden wordt geduwd. Als de nagel ontbreekt of gedeeltelijk is afgebroken dan zal de teentop omhoog komen en kunnen er problemen ontstaan bij de groei van de nagel. Dit komt doordat de huid waar de nagel zat nu kans krijgt om omhoog te komen. De nieuwe nagel kan dan niet normaal groeien. De nagel ‘stoot’ tegen de teentop en groeit in plaats van vooruit, omhoog of kan gaan verdikken. Met als gevolg een dikke, misvormde nagel; een stootnagel. Een stootnagel kan ook ontstaan door het langdurig dragen van verkeerd schoeisel of het verkeerd knippen van de teennagels.

Symptomen stootnagel

 • bolle, dikke, misvormde nagel
 • opgebolde huid/teentop

Oorzaken

Een stootnagel kan het gevolg zijn van te kort knippen van uw nagel, te langzame groei van de nagel of het dragen van te kleine schoenen. De lengtegroei wordt geremd waardoor uw nagel in dikte toeneemt of bol zal groeien. Een stootnagel kan ook veroorzaakt worden door een nageltrauma. Denkt u hierbij aan het stoten van de nagel of iets op uw tenen laten vallen waardoor uw nagel beschadigd. Voetballers hebben vaker last van een beschadigde en vervormde nagel door het veelvuldig schoppen tegen de bal.

Wat kunt u zelf doen

U kunt een stootnagel beter niet zelf behandelen. Wel kunt u het ontwikkelen van stootnagels voorkomen door onderstaande tips:

 • draag goed passende schoenen, waarbij er voldoende ruimte in de lengte en in de hoogte is voor uw tenen
 • knip uw nagels altijd recht en niet te kort. Knip nooit hoekjes van uw teennagel af
 • bezoek bij het loslaten van een (trauma)nagel tijdig een pedicure of medisch pedicure van ProVoet
 • bescherm uw tenen tijdens het sporten bijvoorbeeld door het dragen van een teentopbeschermer. Een medisch pedicure sport kan u adviseren

Behandeling

Uw pedicure of medisch pedicure kan uw nagel afvlakken en de eventueel ontstane eeltrand verwijderen. Daarnaast kan een nagelprothese (kunstnagel) helpen de nagel over de opstaande huid van de teentop te begeleiden. Deze drukt de teentop naar beneden waardoor de nagel normaal door kan groeien. Ook kan uw medisch pedicure door bijvoorbeeld nagelbeugeltechniek de nagelgroei begeleiden om de ontwikkeling van een stootnagel te voorkomen. Het reguleren en repareren van nagels is een expertise van de medisch pedicures. Een pedicure die hier bijscholing voor heeft gevolgd kan deze technieken ook uitvoeren. Het is belangrijk om een stootnagel tijdens de groei regelmatig te laten behandelen door een pedicure of medisch pedicure. Naast de behandeling zal zij u adviseren over schoeisel en bescherming van de nagel. Bent u actief sporter, maak dan een afspraak met de medisch pedicure sport.

Heeft u risicovoeten? Laat uw stootnagel dan behandelen door een medisch pedicure.

Wat is een verdikte nagel?

Een verdikte nagel (hypertrofische nagel of onychauxis) komt voor bij zowel vinger- als teennagels. Iedereen kan hier last van krijgen. Het komt wel vaker bij ouderen voor dan bij jongeren. Behalve verdikking van de nagelplaat kan deze aandoening ook broze en/of verkleurde nagels met zich meebrengen. Als de nagelplaat verdikt is zonder vervormingen, dan wordt deze nagel onychauxis genoemd. Zijn er vervormingen van de nagelplaat dan spreken we over hypertrofische nagel. Als gevolg van het verdikken kunnen nagels minder transparant worden, gaan krullen en ze kunnen afbrokkelen of afbreken.

Beschrijving

Heeft u last van verdikte nagels? Er zijn vele oorzaken waardoor uw teennagels verdikt kunnen zijn. Eén van de meest voorkomende kenmerken is de aanwezigheid van een schimmelinfectie onder uw nagelplaat (onychomycose). Als gevolg van de aanwezige schimmel kan uw nagel verkleuren, vervormen en/of verdikken. Bij een hoornnagel is de verdikte nagel ontstaan door overmatige aanmaak van keratine of hoorn. Een hoornnagel kan overigens geïnfecteerd raken met een schimmel; er bestaan dus ook combinaties van een hoorn- en schimmel nagel. Naast een hoorn- of schimmelnagel kan een overmatige hoornproductie op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door ziekten als diabetes mellitus, reumatische aandoeningen, huidaandoeningen als eczeem of psoriasis, een klap of stoot waarbij het nagelbed beschadigd, een nagelafwijking of het dragen van te krappe schoenen. Als gevolg van een verminderde doorbloeding in de onderbenen kunnen de nagels eveneens verdikken.

Verdikte teennagel

Verdikte teennagels komen veel voor, vaker dan verdikte vingernagels. Bij een verdikte nagel kan uw nagel eruitzien alsof deze van kalk gemaakt is. Deze nagels worden in de volksmond vaak een ‘kalknagel’ genoemd. Deze term is ontstaan vanuit de uiterlijke kenmerken van de aandoening. Nagels bestaan namelijk niet uit kalk, maar uit hoorn, ofwel keratine. Verdikking van de nagel vormt zich doordat de verschillende hoornlagen waaruit een nagel is opgebouwd over elkaar heen groeien. Verdikte teennagels kunnen pijnlijk zijn omdat de nagels in de huid kunnen drukken en/of omdat er in schoenen geen ruimte is voor verdikte nagels waardoor er druk op de huid ontstaat. Vaak zijn ze moeilijk te knippen. Regelmatige behandeling door een pedicure of medisch pedicure van ProVoet is dan ook aan te raden. Zij kan de verdikte nagels dunner frezen en knippen.

Symptomen

 • de nagelplaat is dikker dan normaal
 • de nagelplaat kan brokkelig zijn; er kunnen stukjes nagel afbreken
 • de nagel heeft het uiterlijk van kalk
 • er kunnen geelachtige tot bruine verkleuringen aanwezig zijn
 • er kan sprake zijn van een broze en breekbare nagel
 • de verdikte nagel kan pijnklachten geven

Oorzaken verdikte nagel

Teennagels worden naarmate we ouder worden dikker en harder. Soms dermate erg dat we spreken van verdikte nagels. Andere bekende oorzaken zijn door ziekten als diabetes mellitus, reumatische aandoeningen, huidaandoeningen als eczeem of psoriasis, een klap of stoot waarbij het nagelbed beschadigd, een nagelafwijking of het dragen van te krappe schoenen. Als gevolg van een verminderde doorbloeding in de onderbenen kunnen de nagels eveneens verdikken. Een aantal oorzaken worden hieronder apart beschreven:

 • Verdikte nagel door een schimmelinfectie
  Schimmelinfecties aan de nagels komen veel voor. Een schimmelnagel is zeer besmettelijk. Doordat de schimmelsporen zich vermeerderen onder de nagelplaat kan de nagel gaan verdikken
 • Verdikte nagel door hoornnagel
  Een hoornnagel is een verdikte nagel en vertoont vaak geelachtige tot bruine verkleuringen. Meestal komt dit voor aan de grote teen. Deze veel voorkomende aandoening is niet besmettelijk. Oorzaken kunnen liggen in een trauma, ouderdom, te krappe schoenen of genetisch aanleg
 • Verdikte nagel door psoriasis
  Psoriasis is een veel voorkomende huidaandoening die ook uw nagels kan aantasten. Kenmerkend aan een psoriasnagel zijn de putjes in de nagel. Als het nagelbed is aangetast door psorias ontstaan er gele vlekken die zichtbaar zijn onder de nagel (olievlekfenomeen)
 • Verdikte nagel door klauwnagel
  Bij een klauwnagel (onychogryfose) is uw nagel sterk verdikt en is er een verkromming in de nagelplaat. De nagel groeit scheef vanuit de nagelwortel. Het komt vooral voor op de grote teen

Wat kunt u zelf doen

Het goed verzorgen van uw nagels is belangrijk, dit kan bij verdikte nagels lastig zijn. Kunt u uw nagels moeilijk knippen? Maak dan een afspraak met een ProVoet pedicure of medisch pedicure. Zij kan uw nagels dunner frezen en knippen. Tevens zal zij met u bespreken hoe u de nagels het best kunt verzorgen.

Verdikte nagel behandelen

Verdikte nagels kunnen veel klachten geven, doordat ze overmatig druk geven op uw huid en op uw tenen bij het dragen van schoenen. Ook kan het zelf knippen van uw verdikte nagel moeilijk of onmogelijk zijn. Dit komt doordat de verdikte nagelplaat te sterk is. De behandeling van uw pedicure of medisch pedicure verhelpt of verlicht uw klachten. Niet alleen zal zij uw nagels dunner frezen, zij zal ook onderzoeken wat de oorzaak is van het ontstaan van uw verdikte nagels. Daarnaast kan zij u schoenadvies geven.

Zijn uw verdikte nagels ontstaan door medicijngebruik, dan zullen de nagels meestal weer gezond uitgroeien wanneer het gebruik stopt. Dit uitgroeien kan enige tijd duren. Het is aan te raden om in deze periode uw nagelgroei te laten reguleren door de pedicure of medisch pedicure. Is er geen sprake van ‘genezing’ van uw verdikte nagel? Dan zorgt een regelmatig bezoek ervoor dat uw nagels er mooi en verzorgd uitzien.

Heeft u risicovoeten? Laat uw verdikte nagels dan behandelen door een medisch pedicure.

Wat is een vetpolster?

Voeten werken hard en vangen met elke stap tot wel 3 keer het lichaamsgewicht op. Het vetpolster (capiton), een ‘honinggraatvormige’ vetkamerstructuur dat dicht onder de huid van uw voetzool zit, absorbeert deze schokken en verdeelt de krachten die hierbij komen kijken. Deze massa van dicht op elkaar zittende vetkamers beschermen de botten, gewrichten, banden, zenuwen en bloedvaten in de voet. Soms wordt de druk op het vetkamersysteem te groot waardoor kamertjes lek raken. Maar ook kan de kwaliteit van vetkamertjes door andere factoren verslechteren. Bijvoorbeeld door ziekte, medicatie of ouderdom.

Bij het verdwijnen en/of verschuiven van het vetpolster zal de natuurlijke ‘schokdemper’ van de voeten minder goed of niet meer werken. Hierdoor komen met name de middenvoetsbeentjes meer met de ondergrond in aanraking. Dit kan (pijn)klachten aan de voeten geven bij het staan en lopen, maar ook in ruststand kan men last ervaren.

Verdwijnen vetpolster

Voeten werken hard en vangen met elke stap tot wel 3 keer het lichaamsgewicht op. Het vetpolster (capiton), een ‘honinggraatvormige’ vetkamerstructuur dat dicht onder de huid van uw voetzool zit, absorbeert deze schokken en verdeelt de krachten die hierbij komen kijken. Deze massa van dicht op elkaar zittende vetkamers beschermen de botten, gewrichten, banden, zenuwen en bloedvaten in de voet. Soms wordt de druk op het vetkamersysteem te groot waardoor kamertjes lek raken. Maar ook kan de kwaliteit van vetkamertjes door andere factoren verslechteren. Bijvoorbeeld door ziekte, medicatie of ouderdom.

Bij het verdwijnen en/of verschuiven van het vetpolster zal de natuurlijke ‘schokdemper’ van de voeten minder goed of niet meer werken. Hierdoor komen met name de middenvoetsbeentjes meer met de ondergrond in aanraking. Dit kan (pijn)klachten aan de voeten geven bij het staan en lopen, maar ook in ruststand kan men last ervaren.

Beschrijving

Bij het verdwijnen en/of verschuiven van de vetpolster komt er meer druk op uw voorvoet en hiel. Dit kan zorgen voor pijnlijke voorvoeten en in sommige situaties standveranderingen van de tenen. Dit kan op zijn beurt voetproblemen veroorzaken als eelt, likdoorns en kloven.

Symptomen aan de hiel:

 • verdoofd gevoel
 • tintelingen of stekende pijn aan de onderzijde van de hiel (ook in ruststand)
 • de pijn in de hiel kan meer aan de randen van de hiel worden ervaren dan in het midden

Symptomen aan de voorvoet:

 • pijn onder de bal van de voet, welke start bij waar de voet de grond raakt, net achter de tweede teen. Naarmate u verder in het proces van het verdwijnen van uw vetpolster zit kan de pijn uitbreiden over een groter gebied
 • verdoofd gevoel onder het midden van de bal van de voet
 • pijn (stekend, brandend of tintelend) onder het midden van de bal van de voet, welke afwisselend optreedt (dit kan ook ’s nachts voorkomen)
 • pijnklachten verergeren bij langdurig stilstaan

Oorzaken verdwijnen van vetpolster

Het afnemen van het vetkussen ontstaat meestal door ouderdom en/of overbelasting. Bij het ouder worden vermindert de aanmaak van collageen. De huid wordt dunner en kwetsbaarder. Het vetpolster zal afnemen en/of verschuiven richting de tenen. Bij personen met overgewicht of met een lopend of staand beroep breekt het vetpolster vaak eerder af. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld chemotherapie, hormoonschommelingen of problemen met het bloedtoevoer, reumatische aandoeningen of diabetes mellitus zorgen voor een vermindering van het vetpolster.

Opvallend is dat vetkamerschade niet voor lijkt te komen bij bevolkingsgroepen die hun hele leven dagelijks op blote voeten lopen. Het kan zijn dat onze vetkamers minder hard hoeven te werken door gewenning aan schokbrekende en dempende schoenzolen. Dit ontzien van onze natuurlijke vetkussens speelt mogelijk een rol bij de (vroegtijdige) afbraak van de vetkamerstructuur.

Wat kunt u zelf doen

Bij vroege signalering van verschuiving of verdwijning van het vetpolster, kunt u dit proberen te vertragen. Laat bijvoorbeeld een steunzool aanmeten door een podotherapeut en vraag schoenadvies bij de pedicure of medisch pedicure. Doel hiervan is om piekdrukken onder uw voeten zoveel mogelijk te verdelen. Dit kan overbelasting waardoor uw vetkamers beschadigd raken verminderen en mogelijk uw vetkamerstructuur zo lang mogelijk in goede staat houden. Het is te adviseren om schoenen te dragen met een goede schokdemping waardoor uw voeten minder contact hebben met de harde ondergrond.

Behandeling vetpolster

Herstellen van de vetkamerstructuur van uw voeten is helaas niet mogelijk. De pedicure en medisch pedicure van ProVoet kan ontstane problemen zoals eelt of likdoorns behandelen. Zij kan u adviseren over de voor u geschikte schoenen en indien nodig kan zij u doorverwijzen naar een podotherapeut voor steunzolen. De medisch pedicure kan indien nodig een orthese maken om ontstane drukplekken te weren. De pedicure en medisch pedicure kan u adviseren over de mogelijkheden van hulpmiddelen zoals een confectie inlegzool voor ondersteuning.
Indien nodig zal zij u doorverwijzen naar de podotherapeut om steunzolen te laten aanmeten.

Heeft u risicovoeten? Laat uw voeten dan behandelen door een medisch pedicure.

Wat is een wrat?

Wratten (verrucae vulgaris) zijn goedaardige bloemkoolachtige uitgroeisels van de huid. Een wrat is besmettelijk en kan ontstaan doordat uw voet in contact is gekomen met het humane papillomavirus. De kans op een besmetting is net als bij een voetschimmel (lees ook onze onderwerpen schimmelnagel of huidschimmel) het grootst in ruimtes waar meerdere personen met blote voeten lopen zoals bijvoorbeeld sportgelegenheden, openbare zwembaden, gemeenschappelijk douches en sauna gelegenheden. Maar besmetting kan vanzelfsprekend ook bij andere gelegenheden worden opgedaan.

Beschrijving voetwrat

Een gewone wrat is een bloemkoolachtige uitstulping van de huid. Op de voetzool zijn wratten door het lichaamsgewicht naar binnen in de huid geduwd en plat geworden. Voetwratten worden – net als wratten op andere plaatsen van het lichaam – veroorzaakt door een virusaandoening. Doordat wratten op of onder uw voeten vaak onder druk staan van uw lichaam kunt u pijnklachten krijgen.

Er zijn twee soorten voetwratten, de mozaïekwrat en de doornwrat. Afhankelijk van het type kunnen ze zich over de oppervlakte of in de diepte van de huid uitbreiden. Beide zijn plat van vorm en hebben een ruwe bloemkoolvorming structuur. Voetwratten komen voornamelijk voor in de eeltachtige omgeving rondom uw voetzool maar kunnen ook elders op uw voet voorkomen.

Voetwratten zijn zeer besmettelijk. De meeste wratten verdwijnen na verloop van tijd weer vanzelf. Uw wrat laten weghalen is dus zeker niet altijd nodig. Maar wanneer de wratten pijn of hinder geven dan is een behandeling aan te bevelen.

Voetwrat of likdoorn? Ze zijn vaak lastig van elkaar te onderscheiden. Het verschil tussen een wrat en een likdoorn is dat een wrat bij zijdelingse druk pijn doet en een likdoorn als u er bovenop drukt. Tevens kan er bij een wrat onder uw voetzool een verschil in pijnbeleving zijn bij het lopen. Een wrat geeft vaak pijnklachten bij het afzetten terwijl een likdoorn pijn doet als u erop staat. Een wrat heeft een meer bloemkoolachtige vorm daar waar een likdoorn een glanzende eeltstructuur heeft. Lees meer over likdoorns in het onderwerp: likdoorn op de voet

Symptomen van een wrat

 • een verharde, oneffen structuur van uw huid
 • doorbreekt het normale patroon van uw huid
 • is meestal niet egaal van omvang
 • kan pijnlijk zijn
 • voetwratten bevinden zich vaak op drukpunten op de voet, zoals de hiel of de bal van de voet, maar kunnen ook op andere locaties van uw voet voorkomen
 • voetwratten vertonen kleine zwarte stipjes, welke worden veroorzaakt door een bloeding in de wrat ontstaan door druk
 • voetwratten zijn vaak groter dan wratten elders op het lichaam. Een wrat op de voet is gemiddeld één centimeter in diameter

Hoe ontstaan wratten?

U kunt een wrat onder uw voet oplopen door een virus die u bijvoorbeeld heeft opgedaan in het zwembad, een sportzaal of door het passen van schoenen met blote voeten. Met name in drukbezochte openbare plekken waar het virus door een warme en vochtige omgeving de kans krijgt zich te ontwikkelen, is er een verhoogde kans tot besmetting.

Wat kunt u zelf doen tegen wrat voet

Om wratten te voorkomen is het te adviseren om in openbare ruimtes zoals zwembad, sauna, kleedkamers en sportzalen niet op blote voeten te lopen. Draag slippers of iets anders aan uw voeten. Droog uw voeten altijd zorgvuldig af, ook tussen de tenen. Deel uw schoenen of slippers niet met anderen. Deel ook geen handdoeken en was deze op minimaal 60º C. Draag sokken tijdens het passen van nieuwe schoenen. Krab nooit aan wratten, juist het bovenste laagje is heel besmettelijk. Tip is om een pleister over de wrat te plakken. Heeft u een wrat? Dan is het belangrijk om uw handen goed te wassen en te drogen na aanraking.

Wratten behandelen

Als u een voetwrat heeft of denkt te hebben, adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts. De huisarts kan uw wratten behandelen door bevriezing met vloeibare stikstof (het aanstippen van uw wrat). Hierdoor wordt het virus echter niet uitgeroeid en wratten kunnen daardoor terugkeren. De behandeling is daarbij ook pijnlijk. De huisarts kan u doorverwijzen naar een pedicure of medisch pedicure. Deze kan uw wrat op pijnloze wijze behandelen.

Pedicures en medisch pedicures aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet zijn opgeleid uw voeten zo te behandelen dat de voetwratten niet alleen verwijderd worden, maar dat terugkeer in de toekomst verminderd wordt. Daarnaast kan de medisch pedicure bij pijnklachten de voetwrat drukvrij leggen.

Heeft u risicovoeten? Dit zijn voeten waarbij door een bepaald ziektebeeld een verhoogd risico op complicaties aanwezig is, denk bijvoorbeeld aan diabetus melitus, reuma, psoriases, kanker of een oudere voet. Maak dan voor de behandeling van uw wrat een afspraak met een medisch pedicure.

Wat zijn zweetvoeten?

We hebben allemaal wel eens zweetvoeten. Bijvoorbeeld bij warm weer of door (te) warme schoenen met onvoldoende ventilatie. Zweetvoeten worden in de volksmond ook wel stinkvoeten genoemd. Niet heel gek, want ze verspreiden vaak een sterke, onaangename geur. Sommige mensen hebben echter meer last van zweetvoeten dan anderen. Hun voeten zijn bijna continu nat door overmatige zweetproductie. De medische term hiervoor is hyperhidrosis pedis.  Zweetvoeten die onvoldoende verzorgd worden kunnen op lange termijn leiden tot voetschimmels.

Extreme zweetvoeten

Bij extreme zweetvoeten zijn uw voeten niet alleen bijna continu nat van het zweet, maar ze voelen vaak ook koud aan. Bovendien kan de huid van uw voeten er verweekt en rimpelig uitzien. Zweetvoeten gaan helaas vaak gepaard met stinkvoeten. Deze doordringende vieze geur wordt veroorzaakt door een afbraak van de hoornstof op een de overmatige transpirerende huid. Als er bacteriën en/of schimmels op de huid aanwezig zijn, kan de situatie verergeren. Het warme en vochtige milieu van de voet samen met een rijke voedingsbodem van dode huidcellen (eelt) vormen een ideaal klimaat voor de aanwas van bacteriën en schimmels. Zij zetten bestanddelen uit zweet om in stinkende geurstoffen.

Symptomen

U kunt hyperhidrosis pedis of voeten die overmatig zweten herkennen aan de volgende symptomen:

 • een onaangename geur
 • overmatige transpiratie / vochtige voeten
 • een rimpelige en bleke huid
 • een branderig en/of prikkend gevoel aan uw voeten
 • een koud, wee gevoel aan de voeten

Oorzaken van zweetvoeten

Sommige mensen hebben last van overmatige transpiratie. Dit kan over het hele lichaam voorkomen, maar ook plaatselijk, zoals bij uw voeten. U kunt niet altijd iets doen aan het overmatig zweten, dit kan namelijk ook worden veroorzaakt door een stofwisselingsstoornis. Andere oorzaken die zweten in de hand werken zijn stress, schade aan de sympathische zenuwen, lichamelijke inspanning, een slechte conditie, dragen van slecht ventilerende schoenen en sokken, een slechte pasvorm van uw schoenen, bepaalde medicijnen, bepaalde aandoeningen zoals diabetes en onvoldoende hygiëne.
De stinkende geur die zweetvoeten kunnen verspreiden ontstaan door bacteriën die op de voeten leven. Deze bacteriën gedijen goed in warme en vochtige ruimtes. Door het geregeld dragen van dichte, slecht ventilerende schoenen en sokken, ontstaat het ideale klimaat voor bacteriën en schimmels.

Complicaties van overmatige zweetvoeten

Veel mensen die last hebben van stinkvoeten door overmatig zweten, generen zich hiervoor. Zweetvoeten kunnen hierdoor leiden tot psychische en sociale problemen zoals onzekerheid en sociaal isolement.
Andere problemen die kunnen ontstaan door zweetvoeten zijn voetinfecties zoals voetschimmel. Een verhoogde vochtigheid van de voeten veroorzaakt namelijk de kans op infecties. Bij mensen met aandoeningen zoals diabetes, perifere neuropathie en perifeer arterieel vaatlijden kan dit zelfs leiden tot ernstige aandoeningen zoals een huidinfectie en zweervorming.

Wat te doen tegen zweetvoeten

Wat helpt tegen zweetvoeten? Er zijn verschillende manieren waarop u zelf zweetvoeten kunt tegengaan:

 • was uw voeten regelmatig met antibacteriële zeep
 • droog uw voeten goed af, vooral tussen de tenen
 • wisselbaden kunnen helpen (mits u geen risicovoeten hebt, dan mag u geen voetbaden nemen)
 • draag sokken van katoen of wol en vermijd sokken van synthetische materialen zoals polyester
 • draag iedere dag schone sokken of trek meermaals per dag een schoon paar aan
 • draag goed ventilerende schoenen, die niet knellen en trek uw schoenen regelmatig uit als dit mogelijk is
 • was uw sokken heet om alle bacteriën te doden
 • draag goed ventilerende schoenen die niet knellen
 • trek uw schoenen regelmatig uit als dit mogelijk is
 • wissel regelmatig van paar schoenen en laat gedragen schoenen bij voorkeur minimaal 24 uur drogen

Andere middelen die u kunt proberen om van zweetvoeten af te komen, zijn:

 • Inlegzolen. Bepaalde inlegzolen absorberen het vocht en de warmte in de schoen. Dit geeft uw voet kans om meer te ‘ademen’. Dit helpt de opstapeling van warmte en vocht voorkomen.
 • Zweetvoetenspray. Er zijn special sprays te verkrijgen die kunnen helpen tegen zweetvoeten. Het aanbrengen van een spray of ontgeurder in uw schoenen kan stinkende voeten verminderen. Heeft u risicovoeten overleg dit dan met uw huisarts
 • Voetcrème. U kunt uw voeten ook insmeren met een antitranspiratiecrème. Sommige zalfjes, gels en crèmes dragen ook bij aan de verzorging van uw voeten. Gezonde voeten verkleint de kans op zweetvoeten, voetschimmels en andere voetproblemen

Het kan zijn dat ondanks de maatregelen die u neemt, uw voeten toch een onaangename geur blijven houden. In dat geval zijn er verschillende producten die deze geur tegen helpen te gaan. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een voet deodorant of absorberende poeder om uw voeten droog te houden.

Heeft u risicovoeten? Dan is het verstandig om eerst te overleggen met uw huisarts over het behandelen van uw zweetvoeten.

Zweetvoeten behandelen

Wanneer u last heeft van overmatig zwetende voeten, dan is het aan te raden om een bezoek te brengen aan de pedicure of medisch pedicure van ProVoet. Onze pedicures kunnen u helpen om uw voeten weer in goede conditie te krijgen én te houden. Daarnaast geven zij advies om zweetvoeten tegen te gaan.

Bij risicovoeten is het verstandig om een afspraak te maken voor de behandeling van uw zweetvoeten met een medisch pedicure.

Wat is zwemmerseczeem?

Eczeem op de voeten is geen aandoening op zichzelf. Het is echter een symptoom van huidschimmel, ook wel zwemmerseczeem genoemd. Schimmelinfecties aan de huid van de voet worden het meest gezien tussen de tenen. De medische benaming hiervoor is dermatomycose of tinea pedis.

Beschrijving zwemmerseczeem

Zwemmerseczeem wordt gekenmerkt door grijs-witte huidschilfertjes, een rode huid op de voetzool welke soms sterk begrensd kan zijn en een witte uitslag tussen de tenen. Ook kunnen er fissuren (scheurtjes of kloofjes) ontstaan tussen de tenen. Een schimmelinfectie is goed te behandelen. Beter is het echter om het te voorkomen door bijvoorbeeld niet op blote voeten te lopen in openbare ruimten zoals zwembaden en sauna’s.

Symptomen van zwemmerseczeem

Zwemmerseczeem komt het meest voor tussen de tenen en dan met name tussen uw vierde en vijfde teen. De huid tussen uw tenen wordt week en er kunnen fissuren (scheurtjes of kloofjes tussen de tenen) ontstaan. Ook kan de huid tussen uw tenen wit verkleuren. Mogelijk ontstaat in een volgend stadium eveneens een schimmelinfectie onder uw voetzolen. Deze herkent u doordat uw huid rood wordt en er schilfering ontstaat. Soms zijn er blaasjes aanwezig. De huid tussen uw tenen en op uw voetzolen kan jeuken en er kunnen kloven ontstaan waardoor u pijnklachten kunt krijgen.

In sommige situaties ontstaat er een vieze geur, met name tussen de tenen. Dan is er naast de schimmelinfectie ook een bacterie aanwezig. In dat geval is het verstandig een bezoek te brengen aan uw huisarts. Als er een schimmelinfectie op uw huid aanwezig is, loopt u een groter risico dat ook uw nagels besmet raken. Lees daarover meer in ons onderwerp schimmelnagels.

Oorzaken van schimmelinfectie op de voet

Een schimmelinfectie ontstaat door de aanwezigheid van dermatofyten op de huid van uw voet. U kunt deze huidschimmel oplopen in gezamenlijke doucheruimtes, kleedkamers en zwembaden. In een warm en vochtig klimaat gedijen schimmelsporen het best. Ook overmatig zeepgebruik en het niet goed afdrogen van de voeten (vooral tussen de tenen) kan bijdragen aan het ontstaan van een schimmelinfectie.

Wat kunt u zelf doen tegen zwemmerseczeem op uw voeten?

Het is af te raden om zalf, crème of poeder tussen uw tenen te gebruiken. Een dergelijk product kan klonteren tussen uw tenen en meer vochtigheid bevorderen. Wel kunt u een antischimmelmiddel gebruiken in de vorm van een spray. Een dergelijk product mag u alleen gebruiken als u niet tot een risicogroep behoort. Mensen met diabetes mellitus, reumatische of neurologische aandoeningen, ernstig vaatlijden of kanker wordt geadviseerd altijd een huisarts te raadplegen voordat ze een product tegen huidschimmel gaan gebruiken.

Om voetschimmel te voorkomen, is het ook belangrijk om aandacht te schenken aan uw sokken en schoenen. Zo kunt u het beste al uw schoenen één keer in de maand behandelen met schimmeldodende poeder. Draagt u sokken met vilt, zoals sportsokken? Was ze dan op minimaal 60 graden. Daarnaast is het verstandig uw schoenen dagelijks te wisselen en iedere dag schone katoenen sokken te dragen.

Behandeling zwemmerseczeem op de voeten

Zwemmerseczeem (of huidschimmel) op de voet is goed te behandelen. Het is wel belangrijk dat u er tijdig bij bent en dat u bereid bent uw voeten dagelijks te behandelen. Een pedicure of medisch pedicure die aangesloten is bij ProVoet kan een biopt afnemen van uw huid. Middels een onderzoek wordt er vervolgens gekeken of er sporen van schimmels aanwezig zijn. Op basis van dat onderzoek ontvangt u advies van de pedicure. Voorkomen is beter dan genezen en dat is zeker van toepassing bij een schimmelinfectie. Raadpleeg daarom altijd tijdig de pedicure als u last heeft van eczeem op uw voeten.

Bron: www.provoet.nl